Anna Panek at “First World Problems: Life Before Death”, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa


Problemy pierwszego świata: życie przed śmiercią

otwarcie: 25 stycznia, godz. 19:00
wystawa czynna od 26 stycznia do 31 marca 2019

artystki & artyści:
Karolina Bielawska, Agata Bogacka, Agnieszka Brzeżańska, Grzegorz Drozd, Michał Frydrych, Łukasz Korolkiewicz, Agata Kus, Dominik Lejman, Norman Leto, Marcin Maciejowski, Robert Maciejuk, Anna Panek, Michał Slezkin

koncepcja wystawy: Stach Szabłowski
aranżacja przestrzeni: Michał Frydrych
opracowanie graficzne: Łukasz Dybalski
produkcja i koordynacja: Zuzanna Sokalska, Martyna Miernecka, Franciszek Smoręda

Problemy pierwszego świata to temat memów. Internauci wyśmiewają nieznośną lekkość niepokojów, które pojawiają się, kiedy nie ma się naprawdę poważnych problemów. Głód nie zagląda w oczy. Przemoc nie wisi w powietrzu. Życiu może zagrozić tylko śmierć, ta jednak odsunięta jest w nieokreśloną przyszłość. W pierwszym świecie żyje się aż do śmierci.
Nam Problemy pierwszego świata posłużyły za tytuł wystawy malarstwa, która jest również wystawą o malarstwie. W pierwszym świecie malarstwo jest jednym z jego problemów. To dyscyplina w swej istocie pierwotna, a jednocześnie niezwykle zaawansowana w rozwoju własnego języka, opleciona siecią kontekstów swojej historii. Możliwość zajmowania się subtelnymi inwencjami współczesnego malarstwa jest pewnego rodzaju przywilejem: społecznym, kulturowym, oczywiście również ekonomicznym. Jako emblemat statusu, atut w rynkowej grze malarstwo wydaje się niepodważalne. Nie podważajmy go zatem i spytajmy raczej, czy malarstwo jako jeden z „problemów pierwszego świata” samo zdolne jest te problemy obrazować? Czynić je widzialnymi?

Stach Szabłowski

—-

First World Problems: Life Before Death

opening: 25 January, 7 PM
exhibition: 26 January – 31 March 2019

artists:
Karolina Bielawska, Agata Bogacka, Agnieszka Brzeżańska, Grzegorz Drozd, Michał Frydrych, Łukasz Korolkiewicz, Agata Kus, Dominik Lejman, Norman Leto, Marcin Maciejowski, Robert Maciejuk, Anna Panek, Michał Slezkin

exhibition’s concept: Stach Szabłowski
spatial arrangement: Michał Frydrych
graphic design: Łukasz Dybalski
production and coordination: Zuzanna Sokalska, Martyna Miernecka, Franciszek Smoręda

First World problems provide a subject for memes. Internet users ridicule the unbearable lightness of anxieties which arise when there are not really serious problems. Nobody is starving to death. Nobody is suffering violence. Life can only be threatened by death, which however, is postponed for an indefinite future. In the First World you live until death.
For us, First World Problems became the title of an exhibition, both of and on painting. Painting is one of the problems of the First World. Although an essentially primeval discipline, it is also, at the same time, exceptionally advanced in respect of the development of its own language, and ensnared in a web of contexts of its history. The opportunity to deal with subtle inventions of contemporary painting constitutes a privilege: social, cultural, and obviously economic. Painting seems an unquestionable emblem of one’s status and an undisputed chief asset in a market game. Therefore, let’s not challenge it and let’s rather ask if paining, as one of the “First World problems”, can depict these problems? Can it make them visible?

fb event

49808103_2246497262339710_3163107331760193536_o