Anna Panek at “Touch the Art”, CCA Ujazdowski Castle, Warszawa


01/06—20/10/2019
„Dotknij sztuki”

Otwarcie wystawy:
01/06/2019 (sobota), 12:00
Wernisaż tłumaczony na Polski Język Migowy.
Tłumaczenie: Magda Schromova

Wstęp na wystawę bezpłatny.

Wystawa sztuki współczesnej może być przestrzenią do eksperymentowania i zabawy. I to nie tylko dla artysty, ale także dla widzów. Na rozpoczynającej się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, wystawie „Dotknij sztuki” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do dzieł sztuki można wejść, dotknąć obrazów z miękkiej gąbki albo zwyczajnie przesunąć je w inne miejsce.

Wszystko zaczęło się od warsztatów z dziećmi przeprowadzonych w ubiegłym roku w U–jazdowskim przez grupę młodych artystek i artystów. Uczestniczyły w nich przedszkolaki i dzieci w wieku szkolnym, które miały wpływ na to, jak ostatecznie dzieło wygląda. Efektem tych spotkań są prace, których będzie można doświadczyć na wystawie „Dotknij sztuki”. Doświadczyć, czyli dotknąć, posłuchać, sprawdzić, z czego są zrobione. Obiekty są wykonane w rozmaitych technikach, z różnych materiałów, i mają działać na wszystkie zmysły. Nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

Ta nietypowa wystawa to okazja do wspólnego odkrywania sztuki. Obala stereotyp, że sztuka współczesna jest nieprzystępna, a wizyta w galerii ją prezentującej to zwykle coś nudnego i niezrozumiałego. Jej przestrzeń wypełniają kolory, dźwięki, faktury i zapachy. „Dotknij sztuki” pokazuje, że sztuka współczesna to inspirujący świat doznań. Stwarza okazję do zabawy, leżenia, nasłuchiwania, przytulania, używania, wąchania. Można przesuwać obrazy na kółkach, przejść się i dotknąć korytarza z gąbek, poczuć, jak wibruje podłoga, wejść do tajemniczego labiryntu z drewna czy pochlapać się wodą. To zaproszenie do zmysłowego odbioru, skierowane do każdego, niezależnie od wieku, umiejętności, wiedzy czy sposobu postrzegania świata. W galerii przez cały czas obecni są animatorzy, którzy przekazują „instrukcje obsługi” poszczególnych dzieł, a także opowiadają ciekawe historie z nimi związane.

Wystawa, towarzyszące jej działania i powstała przy tej okazji Ulotka do działania to próba poszukania przez zabawę odpowiedzi na fundamentalne pytania: Czym jest dzieło sztuki? Na czym polega tworzenie?

Artyści i artystki: Alicja Bielawska, Norbert Delman, Zuzanna Hertzberg, Bartosz Kokosiński, Agata Królak, Mateusz Kula, Robert Kuśmirowski, Ania Panek, Krzysztof Topolski, Justyna Wiśniowska

Kuratorki: Joanna Rentowska, Anna Szary

Koordynacja: Joanna Saran

—————-

01/06—20/10/2019
“Touch the Art”

Exhibition opening:
Saturday, 01/06, 12:00 p.m.
Opening will be translated into Polish Sign Language.
Translation: Magda Schromova

The admission for exhibition is free of charge.

An exhibition of contemporary art can be a space in which to experiment and play. We are not just talking artists but viewers too. On 1 June, International Children’s Day, the exhibition “Touch the Art” will open at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, where you will be able to enter the art works, touch paintings made from soft foam or just move the exhibits around.

It all started with a series of workshops for children that young artists ran at U–jazdowski. The participants were children from kindergarten(s) and primary schools, and they had a say in the final appearance of the works. The fruit of these workshops can be savoured in the exhibition “Touch the Art”. You can experience the works – by actually touching them, listening to them and testing what they have been made of. The objects have been made by different techniques, from varied materials, and are intended to work on all the senses – not only of children, but also grown-ups.

This unusual exhibition provides an occasion to explore art together. It defies the stereotype that contemporary art is inaccessible, and a visit to such a gallery is usually boring and incomprehensible. The space is full of colour, sound, textures and smells. “Touch the Art” proves that contemporary art is a world of inspiring experiences. It provides an opportunity to play, lying down and listening out – or messing around with objects, and cuddling or smelling them. You can wheel paintings around, walk along a foam corridor touching it, you can feel the floor vibrate, explore inside a mystery wooden labyrinth or splash yourself with water. Everyone is invited to experience sensory reception, regardless of their age, skills, knowledge or how they see the world. The animators will be present in the gallery at all times – on hand to provide a ‘user guide’ for each work and to tell interesting stories about them.

The exhibition, as well as the accompanying events and the Leaflet for Action, created especially for the occasion, seek – through play – to answer some fundamental questions: What is a work of art? What is the act of creation about?

Artists: Alicja Bielawska, Norbert Delman, Zuzanna Hertzberg, Bartosz Kokosiński, Agata Królak, Mateusz Kula, Robert Kuśmirowski, Ania Panek, Krzysztof Topolski, Justyna Wiśniowska

59773721_10156222388298568_4040252439444586496_o