BARTANA, BAUMGART, JANIN, WILCZYK – special programme of art at KINOkawiarnia Stacja Falenica, 20.08.2011 at 7pm


YEAL BARTANA, ANNA BAUMGART, ZUZANNA JANIN, WOJCIECH WILCZYK

at

NIEOBECNOSC / PRZYWRACANIE
ABSENCE / BRINGING BACK

KINOkawiarnia Stacja Falenica, WARSZAWA
KINOkawiarnia Station Falenica, WARSZAWA

Obchody 69 rocznicy likwidacje getta zydowskiego w Falenicy
20 sierpnia 1942 roku

Memorial at 69 years after the liquidation of Jewish ghetto in Falenica on
20 August 1942

rozpoczecie: 20 sierpnia 2011 o godz. 19.00
screening starts: 20 August 2011 at 7 pm

Yael Bartana Mary Koszmary – wideo / video
Anna Baumgart Swieze wisnie / Fresh Cherries – wideo / video
Zuzanna Janin Synagogue (Trnava) – fotografia / photography
Wojciech Wilczyk Niewinne oko nie istnieje / There Is Not Innocent Eye – fotografia / photography

Po pokazie filmów odbedzie sie dyskusja pt: NIEOBECNOSC / PRZYWRACANIE, sztuka wspólczesna w dyskursie historycznym. W dyskusji udzial wezma: Discussion after the projection: ABSENCE / BRINGING BACK, contemporary art in the historical discurs; with participation of:

Teodor Ajder, Sebastian Cichocki, Joanna Erbel, Zuzanna Janin.

kuratorki / curators: Agnieszka Rayzacher & Ewa Jaskólska

KINOkawiarnia Stacja Falenica ul. Patriotów 44a,
Budynek stacji PKP Warszawa – Falenica
Dojazd kolejka SKM i Kolejami Mazowieckimi ze stacji Sródmiescie lub Powisle.

Pokaz zorganizowany dzieki uprzejmosci:
Galerii Zacheta, Yeal Bartany, Galerii / Fundacji LOKAL_30 w Warszawie, Galerii Atlas Sztuki w Lodzi.

Wydarzenie dofinansowane przez Urzad MS Warszawa-Wawer.