Breakfast with Karolina Breguła, Królikarnia, Xavery Dunikowski Museum of Sculpture, Warszawa


Premiera książki „Karolina Breguła. Ja po rzeźbach nie płaczę” – śniadanie z Karoliną Bregułą oraz autorami i redaktorami monografii
[ English text follows ]

Niedziela, 15 kwietnia 2018, godzina 12
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

Śniadanie z Karoliną Bregułą oraz autorami i redaktorami monografii artystki Karolina Breguła. Ja po rzeźbach nie płaczę w związku z premierą książki. Spotkanie będzie okazją do rozmowy z artystką, oraz Marią Poprzęcką, Agatą Chinowską, Dorotą Jarecką, Kubą Mikurdą i Agnieszką Rayzacher.

Pierwsza monografia Karoliny Breguły została wydana przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz lokal_30 / Fundację Lokal Sztuki z Warszawy. Jej założeniem było wyczerpujące przedstawienie twórczości artystki oraz sproblematyzowanie jej i odniesienie do rzeczywistości społecznej i politycznej poprzez eseje znakomitych krytyczek sztuki i kuratorek – prof. Marii Poprzęckiej, Doroty Jareckiej i Agaty Chinowskiej. W książce znalazł się również wywiad filmoznawcy Kuby Mikurdy zwracającego m.in. uwagę na typowo filmowe aspekty prac artystki.

Spotkanie z autorami książki będzie okazją do rozmowy na temat twórczości filmowej Karoliny Breguły w odniesieniu do jej najnowszego filmu – prezentowanego w Królikarni Skweru.

Karolina Breguła, Ja po rzeźbach nie płaczę
Autorzy: Agnieszka Rayzacher, Karolina Breguła, Kuba Mikurda, Agata Chinowska, Dorota Jarecka, Maria Poprzęcka.
Wyd. lokal_30 / Fundacja Lokal Sztuki, Galeria Arsenał w Białymstoku, 2017
redakcja / edited by: Zuzanna Derlacz, Agnieszka Rayzacher
przekład / translated by: Łukasz Mojsak, Monika Ujma
redakcja językowa / copy-editing: Ewa Borowska
korekta / proofreading: Ewa Borowska
projekt i skład / designed by: Zuzanna Derlacz
asystenka / assistant: Julia Łyszcz

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/2069,wydarzenie.html

[ — IN ENGLISH — ]

Book premiere “Karolina Breguła. I Don’t Cry over Sculptures” – breakfast with the artist and contributing authors

Sunday, 15th of April 2018, at 12 PM Noon
Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in Królikarnia, Warsaw

Breakfast with Karolina Breguła and authors contributing to the monographic book on the artist’s work – “Karolina Breguła. I Don’t Cry over Sculptures”. The meeting will be an occasion to meet the artist as well as Maria Poprzęcka, Agata Chinowska, Dorota Jarecka, Kuba Mikurda and Agnieszka Rayzacher.

“I Don’t Cry over Sculptures” is a first monographic book dedicated to the oeuvre of Karolina Breguła. It is published with joint effort by Lokal 30 / Lokal Sztuki Foundation and Arsenał Gallery in Białystok. The book’s ambition is to give the reader an in-depth overview of the artist’s oeuvre as well as present critical approach to social and political context of her works.This is provided thanks to contributions by great critics and curators – Maria Poprzęcka, Dorota Jarecka and Agata Chinowska. Cinematrographic aspects of the artist’s works are subject of the interview held with Karolina Breguła by a film expert – Kuba Mikurda.

Meeting with the authors and editors of the book in Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in Królikarnia will be an occasion to discuss the film-works by Karolina Breguła in the context of her ongoing exhibition at the museum – “廣場 / Square”.

Karolina Breguła. I Don’t Cry over Sculptures
Authors: Agnieszka Rayzacher, Karolina Breguła, Kuba Mikurda, Agata Chinowska, Dorota Jarecka, Maria Poprzęcka.
Ed. Zuzanna Derlacz, Agnieszka Rayzacher.
Publisher: Lokal 30 / Fundacja Lokal Sztuki and Arsenał Gallery in Białystok, 2017

podglad