Diana Lelonek at “Przedmiotowość”, Krupa Gallery, Poznań


24H BRL/POZ
“Przedmiotowość”
18 – 19.05.2019

Hasło i motyw przewodni kolejnej edycji artystycznego przedsięwzięcia 24H to “Przedmiotowość”.
Tym razem projekt zawita do Poznania i zainfekuje swoim działaniem pawilony znajdujące się w Pasażu 47 (Dawny Pasaż Różowy) przy ul. Św. Marcin 47.
Punktem wyjścia do wystawy stanie się tym samym przedmiot- fizyczny obiekt o określonej formie, funkcji czy znaczeniu. Co się jednak stanie gdy ów przedmiot zaczyna funkcjonować jako obiekt sztuki, zyskując nowe znaczenie i zatracając swój utylitarny charakter? Jak te przedmioty, związane z naszym codziennym otoczeniem zaczynają komentować naszą rzeczywistość?
W tym przypadku istotny jest sam kontekst miejsca: pasaż handlowy. Pomiędzy regularnie działającymi sklepami i punktami usługowymi wpisana zostanie wystawa, zajmująca puste, niewynajęte powierzchnie, noszące ślady wcześniejszego użytkowania. Tym samym wystawa postawi pytanie o zależności w systemie produkcji i sprzedaży a także o udział nas, odbiorców i konsumentów w nim.

Do udziału zaproszeni zostaną artyści i artystki związani z Poznaniem oraz Berlinem.
Wydarzenie odbywa się w ramach Poznań Design Festival oraz Nocy Muzeów.

***
24H to efemeryczny projekt artystyczny, wymyślony przez mieszkającą w Berlinie kuratorkę Paulinę Olszewską i realizowany przez Krupa Gallery z Wrocławia, prywatną instytucję, która realizuje projekty artystyczne, promuje i wspiera młodą sztukę jak również działa w obszarze edukacji artystycznej.
Projekt 24H opiera się na krótkim, bo tylko dwudniowym działaniu zarażającym sztuką nietypowe dla niej przestrzenie: puste mieszkania, budynki czy miejsca w procesie transformacji.

***
Termin:
18 – 19.05.2019

Godziny:
18.05 godz. 18.00 – 01.00
19.05 godz. 14.00 – 18.00

Adres:
Pasaż 47
Św. Marcin 47
61-817 Poznań

Artyści:
Stephan Alber
Piotr Bosacki
Laure Catugier
Vanessa Enriquez
Agnieszka Grodzińska
Diana Lelonek
Ula Lucińska i Michał Knychaus (Inside Job)
Edith Kollath
Magdalena Starska
Oskar Zięta

Pokaz towarzyszący przygotowany we współpracy ze School of Form:
Volha Bandarenka
FA.SOL&System.S

Koncepcja: Paulina Olszewska
Organizator: Krupa Gallery, Wrocław
Partner: Pasaż 47, Poznań Design Festival, Goethe Institut., School of Form, lokal_30 (Warszawa), COLLECTIVA (Berlin), Rodriguez Gallery (Poznań)

60341441_584715168705806_2584705430332637184_o