Diana Lelonek, Kamen Stoyanov at WRO 2017


INSTYTUT DLA ŻYWYCH RZECZY
DIANA LELONEK (PL)
INSTALACJA, 2016

Center for Living Things jest instytutem badawczym powołanym do życia w maju 2016 w celu badania, kolekcjonowania i upowszechniania wiedzy o nowych formach wzajemnych zależności pomiędzy przedmiotami i organizmami nie-ludzkimi. Wszystkie okazy zgromadzone w kolekcji Instytutu to porzucone przedmioty, zużyte niepotrzebne już towary – odpady systemu ludzkiej nadprodukcji, które stały się środowiskami życia dla wielu organizmów. Okazy te znalezione zostały na podmiejskich dzikich wysypiskach odpadów – w miejscach transgresji tkanek od-przedmiotowych i od-roślinnych. W systemie nadprodukcji towarów, nieustanny wymóg ciągłej aktualizacji posiadanych dóbr powoduje, że większość niepotrzebnych już rzeczy, z powodu ich nadmiaru, wymyka się całkowicie spod ludzkiej kontroli. Przedmiot wyzbyty swojej funkcji użytkowej, nadanej mu przez człowieka, zaczyna wchodzić w nowe relacje i współuczestniczy praktycznie we wszystkich procesach zachodzących w biosferze, tym samym nie można już definitywnie rozdzielić procesów ekonomicznych czy społecznych od tzw. procesów naturalnych. Center for the living things ma na celu zwrócić uwagę właśnie na te procesy, szukając połączeń i możliwych alternatyw. Na stałe okazy przechowywane i hodowane są na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Kolekcja ta jest stale poszerzana. Instytut organizuje też czasowe wystawy i prezentacje. Trwają również przygotowania nad wydaniem pierwszego w historii Atlasu Śmiecioroślin.

Diana Lelonek (PL), urodzona w 1988 roku, absolwentka wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podstawą jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi mediami, interesują ją działania z pogranicza bioartu. W roku 2016 powołała do życia instytut badawczy – Center For The Living Things. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. Show Off na Miesiącu Fotografii w Krakowie (2014) i ReGeneration 3 w Musée de l’Elysée w Szwajcarii (2015). Swoje prace pokazywała m.in. Museo Amparo w Meksyku, Festiwal Fotografii Les Recontres d’Arles we Francji, CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

wro2017.wrocenter.pl/works/instytutdlazywychrzeczy

////

NEW ISTANBUL DREAM (ISTANBUL YENI HAVALIMANI)
KAMEN STOYANOV (BG)
VIDEO, 2016/2017
Opowieść o miejscu i procesie budowy nowego, trzeciego portu lotniczego na północnym-zachodzie Stambułu nad Morzem Czarnym. Prezentowane wideo przygląda się budowie pod kilkoma względami, badając m.in. wpływ inwestycji na jej bezpośrednie otoczenie. Pracę można też odczytywać w kategoriach zaangażowanego społecznie performansu, pełnego poetyckich, metaforycznych treści.

wro2017.wrocenter.pl/works/istanbul

___________

CENTER FOR THE LIVING THINGS
DIANA LELONEK (PL)
INSTALLATION, 2016

The Center for the Living Things is the research pata-institution founded in 2016, in order to examine, collect and popularise the knowledge concerning new humanotic nature forms. All exhibits gathered in the Institute’s collection are abandoned objects, used and no longer needed commodities – wastes of human (over)production, which have become the natural environment for many living organizms. Specimens were found in suburban unlisted rubbish dumps, where the transgression of man-derived objects and plant tissues take place. These hybrids of plants and artificial objects are difficult to classify, as they are contemporaneously animate and inanimate. Exhibits collected in Center for the Living Things can’t be conventionally classified. Recently, wastes have been taking over behaviours from living matter. They started to function as rocks ( for example plastic rocks found in Hawaii, described by geologists as plastic-glomerate), new continents (Gerat Pacific garbage patch), or similarly to presented exhibits, they create direct relations with decomposers. In the process of overproduction, ceaseless demand of constant update of possessed goods is the reason why most of unnecessary products seem to be out of control. Center for the Living Things is aimed to describe mechanisms appearing in the sphere of rejection and uselessness. In this sphere, an artefact is no longer a tool used by a person. An artefact participates in almost every process that occurs in biosphere, hence we can’t definitively devide economic or social processes from so-called natural process. On the other hand, the Institute’s activity is devoted to observe the moss, plans and fungi living on the exhibited objects. They do not recognize the term “unusable”, hence they create simple and complete system, based on balance between production and reduction. The system is based on symbiotic circulation in contrast to linear compulsion of progress. Center for the Living Things is aimed to focus attention particularly on these process, pertaining and comparing them to man-developed processes and capitalist (over)production, searching for connections and possible alternatives. The permanent exhibition of the Institute’s collection is situated at Botanical Garden in Poznan. Moreover the Institute organizes temporary exhibitions and presentations. The collection is being constantly widened. Preparations for publishing the first ‘Atlas of garbage-plants’ are in progress.

Diana Lelonek
(PL), born in 1988. Graduate of the Faculty of Multimedia Communication at the University of Arts in Poznań. Her practice is based on photography combined with other media. She is interested in activities related to BioArt. In 2016 she founded her own reaserch institution – Center For the Living Things. Lelonek won several international competitions, among others: Show Off during the Krakow Photomonth Festival and ReGeneration 3 at the Musée de l’Elysée in Switzerland. She showed her works, among others, at Museo Amparo, Mexico; Les Recontres d’Arles, France; CSW Ujazdowski Castle, Warsaw.

wro2017.wrocenter.pl/en/works/instytutdlazywychrzeczy

///

STANBUL YENI HAVALIMANIstrong
KAMEN STOYANOV (BG)
WIDEO, 2016/2017

Investigation of the construction site and the process of constructing of the third Istanbul Airport situated north west of Istanbul, on the Black Sea. This is happening in different ways. The films shows the changing of the environment through the construction works. It has also an additional performative layer binding the whole movie. This layer opens a space of an imaginary and activist movement and searches literary and metaphorically for a way out.

Kamen Stoyanov (BG), born 1977, graduated from the Academy of Fine Arts in Vienna. He received several awards, including Scholarship from the Austrian Federal Ministry, Istanbul 2016 and MAK Schindler program Los Angeles 2012. In his work, the movement appears as an intentional act of change of a given condition, whether social, urban, cultural or institutional one. He works in various media including video, performance, installation art and drawing. Recent solo shows: Sariev Contemporary (Plovdiv, 2017), das weisse haus (Vienna, 2017), Inda Gallery (Budapest, 2016). Recent group shows: “Migrations Of Fear” (Forum Stadtpark, Graz, 2017), “The frame that blinds” (APA Galéria, Budapest, 2017), “Winter Sale” (waterside contemporary, London, 2016), “Let them draw” (Sariev Contemporary, Plovdiv 2016).

wro2017.wrocenter.pl/en/works/istanbul

3. Center for the Living Things, 2016