Ewa Juszkiewicz, Natalia LL at “From Artificial Reality to a Selfie. Self-portrait in the Art of Contemporary Polish Artists”, BWA Wrocław


Od sztucznej rzeczywistości do selfie.
Autoportret w polskiej sztuce współczesnej

6.10-28.11. 2017
wwernisaż: 6.10.2017, godz. 19:00.

Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.

Artyści: Paweł Althamer, Wojciech Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Olaf Brzeski, Martyna Czech, Oskar Dawicki, Maurycy Gomulicki, Grupa Sędzia Główny, Aneta Grzeszykowska, Ewa Juszkiewicz, Ada Karczmarczyk, Jerzy Kosałka, Katarzyna Kozyra, Natalia LL, Olga Lewicka, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Honorata Martin, Roman Opałka, Wojciech Puś, Beata Rojek, Łukasz Rusznica, Iwo Rutkiewicz, Tomasz Tyndyk, Aleksandra Urban, Monika Zawadzki.

kuratorzy: Anna Mituś, Paweł Jarodzki
identyfikacja wizualna: Monika Zawadzki
aranżacja ekspozycji: Karolina Balcer
patronat: Radio TOK FM

Wydarzenie towarzyszące:
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Postaw Twórczych galeria Miejsce przy Miejscu zmieni się na czas wystawy w dodatkową „salę” galerii Awangarda i zaprezentuje autoportretową wystawę Tomka Tyndyka:

Tomek Tyndyk, Miejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14, Wrocław
6 października – 3 listopada 2017.
udostępnienie wystawy: 6 października, godz. 20:30.

Oprowadzenie kuratorskie:
środa, 11 października, godz. 17.00

Debata:
“Tożsamość w twórczości polskich artystów współczesnych”
20 października, godz. 18.00

bwa.wroc.pl

_______________

From Artificial Reality to a Selfie.
Self-portrait in the Art of Contemporary Polish Artists

The exhibition was organized as part of the 100-year-anniversary celebration of the Awangarda. The starting point for the exhibition was the art by one of the most important representatives of the Polish avant-garde Natalia LL. It is also a reference to the traditional convention of artistic self-portrait. As a result, the exhibition portrays the identity of contemporary Polish artists of different generations. It is a cross-section of the strategies of representative artists of the last few decades, their attitude towards tradition, the power of the avant-garde to redefine reality through art, the ability to rebel against economic violence and the liberating sense of humor.

artists: Natalia LL, Roman Opałka, Zbigniew Libera, Krzysztof M. Bednarski, Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Cezary Bodzianowski, Jerzy Kosałka, Grupa Sędzia Główny, Aneta Grzeszykowska, Oskar Dawicki, Marcin Maciejowski, Iwo Rutkiewicz, Olaf Brzeski, Wojciech Puś, Olga Lewicka, Wojciech Bąkowski, Aleksandra Urban, Łukasz Rusznica, Beata Rojek, Ada Karczmarczyk, Martyna Czech, Ewa Juszkiewicz i Maurycy Gomulicki

curators: Anna Mituś, Paweł Jarodzki
visual identification: Monika Zawadzki

21368902_10156085090557439_5131879247727415699_o