Ewa Juszkiewicz. The Descent Beckons


Ewa Juszkiewicz.The Descent Beckons

editing and concept: Agnieszka Rayzacher
graphic design: Błażej Pindor
authors: Zofia Krawiec, Agnieszka Rayzacher, Natalia Sielewicz
publisher: Galeria Bielska BWA in collaboration with Fundacja Lokal Sztuki
hardcover, textile binding, 116 pages, Bielsko-Biała 2015

The first book devoted to the work of Ewa Juszkiewicz is an attempt to summarise the artist’s cycle developed since 2012 and inspired by the canon of classic paintings. The series comprises nearly 40 reproductions of works that portray women whose faces are transformed and replaced with polypore, ritual masks, folds of draped fabric or floral elements. This stage of the artist’s practice is discussed in the book in the interview conducted with Ewa Juszkiewicz by Zofia Krawiec.

The second part of the book is devoted to the latest cycle of works by the artist from 2015. Akin to the earlier paintings, her work is based exclusively on photographs. Here, those are mostly black and white poor quality images that originate from decades-old archival materials. Thus, Ewa Juszkiewicz is free to choose colours, formats, and other qualities, turning her modern-day versions of missing works into loose interpretations. As it was the case in the previous series of portraits, the original artworks provide a starting point and a material platform that serves as the basis for further research. Natalia Sielewicz concentrates on this cycle in her essay for the publication. The two stages of Ewa Juszkiewicz’s work are summarised in the text by the editor of the book, Agnieszka Rayzacher.

Apart from reproductions, the book also contains a photographic documentation of two individual exhibitions by Ewa Juszkiewicz – Curls at lokal_30 gallery in Warsaw from 2013, and The Descent Beckons at Bielska Gallery BWA from 2015.

———————————————————————————————

Ewa Juszkiewicz. Upadek kusi

redakcja i koncepcja: Agnieszka Rayzacher
projekt graficzny: Błażej Pindor
teksty: Zofia Krawiec, Agnieszka Rayzacher, Natalia Sielewicz
wydawca: Galeria Bielska BWA,
współpraca wydawnicza: Fundacja Lokal Sztuki

Pierwsza książka poświęcona twórczości Ewy Juszkiewicz jest próbą podsumowania realizowanego od 2012 roku cyklu inspirowanego klasyką malarstwa. Zawiera blisko 40 reprodukcji prac ukazujących portrety kobiece o przekształconych, zmodyfikowanych twarzach, w miejscu których pojawiają się huby, etniczne maski, fragmenty udrapowanej tkaniny czy elementy roślinne. Tego etapu twórczości artystki dotyczy zamieszczony w książce wywiad przeprowadzony z Juszkiewicz przez Zofię Krawiec.

Druga część książki jest poświęcona najnowszemu cyklowi prac Ewy Juszkiewicz z 2015 roku. Tak jak w przypadku wcześniejszych obrazów, w trakcie pracy Ewa Juszkiewicz bazuje wyłącznie na fotografii, która jednak w przypadku tej serii jest zazwyczaj fotografią czarno-białą, słabej jakości, znalezioną w liczących często kilkadziesiąt lat materiałach archiwalnych. Daje to artystce swobodę w kwestii doboru kolorów, formatu i innych środków wyrazu, sprawiając, że te uwspółcześnione wersje zaginionych dzieł stanowią ich swobodne interpretacje i, tak jak w przypadku serii portretów, stają się zaczynem, materiałem, na bazie którego rozwija swoje poszukiwania. O tym cyklu prac pisze w swoim eseju Natalia Sielewicz, zaś obydwa etapy działalności Juszkiewicz podsumowuje w swoim tekście redaktorka książki, Agnieszka Rayzacher.

Książka oprócz reprodukcji prac zwiera dokumentację fotograficzną w dwóch wystaw indywidualnych artystki – Pukli z 2013 roku w warszawskiej galerii lokal_30 oraz Upadek kusi z 215 w Galerii Bielskiej BWA.

ewa