Ewa Zarzycka at “Entropy increases v.3.0” at Wroclaw Contemporary Museum celebrating 30 years of Entropia Gallery!


ENTROPIA ROŚNIE v.3.0
/ działania performatywne i okołomuzyczne w MWW

Entropia rośnie v 3.0 | Entropy increases v 3.0 to całoroczny projekt realizowany w ramach 30-lecia istnienia wrocławskiej Galeria Entropia. W obrębie projektu mieszczą się wydarzenia, wystawy i publikacje. Rozłożone w czasie działanie, zgodnie z tytułem, zakłada procesualność i przyjmuje formę narastających/piętrzących się wydarzeń artystycznych.

Proponowany wieczór działań performatywnych i okołomuzycznych w MWW Muzeum Współczesne Wrocław wpisuje się w ramy tego projektu i jednocześnie odnosi się do strategii MWW związanych z opracowywaniem i upamiętnianiem lokalnego środowiska artystycznego. Galeria Entropia, jako jedno z kluczowych miejsc na kulturalnej mapie Wrocławia, od początku swojej działalność promuje i popularyzuje progresywne zjawiska sztuki współczesnej.

::: PROGRAM WYDARZENIA :::

➡️ Otwarcie wystawy Entropia rośnie v 3.0 | Entropy increases v 3.0
Galeria Entropia
ul. Rzeźnicza 4, godz. 18.00

➡️ Translokacja perypatetyczna na trasie Entropia–MWW
przemarsz z Galeria Entropia do MWW Muzeum Współczesne Wrocław
godz. 19.00–20.00

➡️ Działania w Muzeum Współczesnym Wrocław
pl. Strzegomski 2a (dach Muzeum)
godz. 20.00–22.00:
✔️ performanse:
Jerzy Kosałka, Jasmin Schaitl, swojskie tropiki (Karolina Włodek i Adam Martyniak), Ewa Zarzycka
✔️ dźwięk:
Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec, Andrew Dixon
✔️ film:
autorski wybór wideo z archiwum Galeria Entropia

::: ARTYŚCI :::

Daniel Brożek vel. Czarny Latawiec
pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival, współpracuje z magazynem Glissando i Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi bloga Canti Illuminati. W projekcie Czarny Latawiec jest autorem albumów muzycznych, instalacji i teatralnych ścieżek dźwiękowych.

Andrew Dixon
pochodzący z Australii eksperymentalny muzyk, który skonstruował elektryczną gęślę zwaną Big Stick/Duży Kij. Wraz z Olą Kozioł współtworzy projekt Mutant Goat, grając improwizacje na głos i dźwięk w bardzo niekonwencjonalnych miejscach. Dixon i jego Kij zaczęli grać niedawno solo, często w lasach i dla stworzeń leśnych.

Adam Martyniak
autor malarstwa bagiennego, konceptualnych, często humorystycznych obiektów i instalacji site specific. Opiekun Galeria Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu w latach 2013–2015. Współzałożyciel WYKWITu (2015) oraz Warstwy (2016), a od 2017 artystycznie spełniający się w duecie swojskie tropiki.

Karolina Włodek
autorka realizacji wizualnych posługująca się różnymi mediami. Pomysłodawczyni szeregu wydarzeń artystycznych, często pozainstytucjonalnych. Współzałożycielka WYKWITu oraz współinicjatorka Warstw. Angażuje się w samoorganizację twórców. Często pracuje w duecie swojskie tropiki.

Jerzy Kosałka
artysta multimedialny. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1981 na wrocławskiej PWSSP. Członek grupy Luxus [Magazyn LUXUS]. Od 1995 roku wystawia indywidualnie, biorąc też udział w licznych projektach zbiorowych. W swej działalności artystycznej używa różnych technologii i mediów, buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje i realizacje w przestrzeni publicznej. Uprawia performans.

Jasmin Schaitl
artystka i performerka. Absolwentka Uniwersytetu Sztuk Stosowanych w Wiedniu (2012). Działa głównie w obszarze sztuki performans (solo lub w grupie), a także wideo, fotografii, instalacji i rysunku.

Ewa Zarzycka
artystka performans, twórczyni rysunków i instalacji. W latach 1973–1978 studiowała w PWSSP we Wrocławiu. Zajmuje się przede wszystkim performansem mówionym. Podczas swoich wystąpień snuje opowieści z pogranicza sztuki i zwykłego życia, zwracając uwagę na definicyjną niejednoznaczność różnicy między nimi.

Galeria Entropia
powstała w 1988 roku z inicjatywy Alicja i Mariusza Jodków. Funkcjonując do dziś, jest miejscem różnorodnych inicjatyw i projektów twórczych, prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Organizuje pokazy i przeglądy filmowe, koncerty, spotkania, warsztaty, performanse, prezentacje sztuki nowych mediów. Na stałe wpisała się w krajobraz artystyczny miasta, ciesząc się jednocześnie dużym uznaniem w artystycznym środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym.

Projekt realizowany w ramach Święta Wrocławia 2018.

35144612_2007570639313342_1780137092332912640_o