Feminist Seminar: ecofeminism


Seminarium Feministyczne: ekofeminizm

Zapraszamy na jesienne
Seminarium Feministyczne
/for English scroll down/

lokal_30, Warszawa
19 października 2019, godz. 12.00-15.00

Tematem X edycji SemFem jest ekofeminizm. W trakcie Seminarium pragniemy zastanowić się na ile skuteczne mogą być działania artywistek, czy artywizm to jedyny sposób na działanie artystek i artystów w obronie środowiska naturalnego. Dowiemy się również czym jest jest hydrofeminizm i poznamy jego przedstawicielki, sięgniemy też do początków ekofeminizmu, czyli do lat 70.

Plan Seminarium:
1. Aniela Mroczek, “Heretyczki – amerykańskie ekofeministki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych”
2. Małgorzata Sobocińska, “>>Zasiewy<< Teresy Murak albo ekofeminizm, który nadchodzi”
3. Karolina Majewska-Güde, “Ikonografie hydrofeminizmu”.

Moderatorki: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Zdjęcie: Teresa Murak “Procesja” (1974), fot. A. Zdebiak

/////////////

Feel cordially invited to the autumn
Feminist Seminar

lokal_30, Warsaw
October 19, 2019, noon – 3 PM

The tenth edition of the Feminist Seminar revolves around the topic of ecofeminism. We wish to reflect on the effectiveness of artivist actions and consider if artivism offers the only way for artists to act in defence of the natural environment. We will also learn about
hydrofeminism and meet its representatives as well as go back to the early days of ecofeminism in the 1970s.

Plan of the Seminar:
1. Aniela Mroczek, “Heretics – American Ecofeminists in the 1970s and 1980s”;
2. Małgorzata Sobocińska,”Teresa Murak’s Sowings, or the Coming Ecofeminism”;
3. Karolina Majewska-Güde, “Hydrofeminist Iconographies”.

Hosts: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Photograph: Teresa Murak “Procession” (1974), photo: A. Zdebiak

Teresa Murak_Procesja_1974