Feminist Seminar “Mistress-not-Mistress” and performance by Ewa Zarzycka


Zapraszamy na letnie
Seminarium Feministyczne

lokal_30, Warszawa
15 czerwca 2019, godz. 12.00-15.00

Tematem VIII edycji Seminarium Feministycznego jest “mistrzyni-nie-mistrzyni”. Pragniemy przyjrzeć się artystkom, które dla wielu osób stanowią wzorzec, są bez wątpienia autorytetami, ale ich postawa pozbawiona jest patosu i poczucia wyższości. Seminarium tym razem będzie się dobywało w przestrzeni wystawy poświęconej twórczości Andrzeja Szewczyka, a łącznikiem pomiędzy naszym tematem a tą ekspozycją będzie performans Ewy Zarzyckiej “Jeszcze nie…”, który otworzy nasze spotkanie.

Plan Seminarium:
1. Monika Aleksandrowicz & Beata Oberc-Niemczyk “Wanda Gołkowska – wszystko jest procesem”
2. Ewa Mrozikiewicz “Elżbieta Jabłońska – anty-sukcezim i etyka troski”
3. Aleksandra Grzemska (wygłosi Zuzanna Janin) “Pseudonimowanie intymności. Autobiograficzność praktyk artystycznych Marii Anto”

Moderatorka: Agata Jakubowska

Na zdjęciu: Zdjęcie z performansu Ew Zarzyckiej na wystawie “Ewa Zarzycka: Nie jestem Zofią Rydet”, Galeria Studio, Warszawa, kuratorki: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher, fot. Remi Urant

___

Feel cordially invited to the summer Feminist Seminar

lokal_30, Warsaw
June 15, 2019, noon – 3PM

The topic of the 8th edition of the Feminist Seminar is “Mistress-not-Mistress”. We wish to take a closer look at women artists who offer a broadly recognised role-model and enjoy undisputed authority, and yet their attitude is devoid of loftiness and sense of superiority. This seminar is held in the space of the exhibition of works by Andrzej Szewczyk, while Ewa Zarzycka’s performance “Not Yet…” inaugurates the session in order to establish a link between the exhibition and the seminar focus.

Plan of the seminar:
1. Monika Aleksandrowicz & Beata Oberc-Niemczyk “Wanda Gołkowska – Everything Is a Process”
2. Ewa Mrozikiewicz “Elżbieta Jabłońska – Anti-Successism and the Ethics of Care”
3. Aleksandra Grzemska (delivered by Zuzanna Janin) “Pseudo-Animation of Intimacy. The Autobiographical Dimension of Maria Anto’s Artistic Practice”

Moderated by: Agata Jakubowska

Image: Ewa Zarzycka’s performance at the exhibition “Ewa Zarzycka: I Am not Zofia Rydet”, Galeria Studio, Warsaw, curated by: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher, photo by Remi Urant

62334977_10156941428681357_1592743142312902656_o