Jakub Gliński “The Inability to Distinguish Between the Past, Future and Present”, lokal_30, Warszawa


Jakub Gliński
Niezdolność odróżniania przeszłości, przyszłości i teraźniejszości

20.04–25.07.2018
otwarcie: 20.04, godz. 19.00

Zaburzenia świadomości, dezintegracja ego, utrata poczucia ciągłości własnego „ja”, utrata tożsamości, apatia – brak motywacji, abulia – brak zdolności podejmowania decyzji, napady padaczkowe, zahamowanie popędu seksualnego, brak samokontroli zachowania, spłycenie emocjonalne, zaburzenia logicznego myślenia, utrata pamięci, bełkot słowny, utrata poczucia czasu – niezdolność odróżniania przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, nietrzymanie moczu, potulność, dziecinność.

W swoich pracach Jakub Gliński wykorzystuje różne formy odpadów, objawów wizualnej i materialnej nadprodukcji, które krzyczą z płócien, plandek i folii lub odnajdują swoje miejsce w niepokojąco spokojnych, odrealnionych instalacjach. W obydwu przypadkach materiał zostaje ujarzmiony i w paradoksalny sposób integruje się z nową strukturą, tworząc spójne i zaskakująco harmonijne kompozycje. W obrazach Glińskiego estetyka zaniedbania, rozkładu i rozpadu łączy się z jednej strony z motywami i symbolami zaczerpniętymi z przestrzeni miejskiej lub wirtualnej, z drugiej zaś z ekspresyjnymi, choć często minimalistycznymi w wyrazie elementami przywołującymi na myśl malarstwo prymitywne czy swobodne dziecięce rysunki (wśród inspiracji artysta wymienia przede wszystkim swoją siostrzenicę). Intensywność oraz emocjonalne i wizualne przeładowanie obecne w jego malarstwie daje się też wyczuć w utrzymanych w trashowej estetyce performansach oraz w pracach wideo, w których znalezione filmiki zestawione są z materiałem nakręconym przez artystę na VHS. Gliński kreuje w nich atmosferę psychicznej opresji i niepokoju, jako jedno z głównych narzędzi wykorzystując przy tym dźwięk, bazując na swoich eksperymentach muzycznych.

kuratorka: Zuzanna Derlacz
_______

Jakub Gliński
The Inability to Distinguish Between the Past, Future and Present

20 April – 25 July 2018
openinig: 20 April, 7PM

Impaired consciousness, ego disintegration, loss of the sense of self-continuity, loss of identity, apathy – lack of motivation, abulia – pathological inability to take decisions, epileptic seizures, inhibited sex drive, lack of self-restraint, emotional shallowness, disturbances in logical thinking, memory loss, gabble, loss of the sense of time – inability to distinguish between the past, present and future, urinary incontinence, docility, childishness.

curator: Zuzanna Derlacz

lokal_30
Wilcza 29A, domofon 12 / call no 12
lewe drzwi w bramie / entrance on the left in the gate
V piętro / 5th floor

Rekonstrukcja jednego z pierwszych ssaków, 2017, akryl i sprej na płótnie