Justyna Górowska at “NADMIAR / EXCESS #4: Revision”, Kraków


🐬🐬🐬 NADMIAR#4: Rewizja🐬🐬🐬
[dolphin sounds in the background]

Nadmiar to festiwal sztuk wizualnych i muzyki eksperymentalnej. Nadmiar wzrusza się barokiem, inspiruje campem, roni łzę przy muzyce klasycznej, kontempluje muzykę współczesną, eksploruje meandry kultury popularnej. Powstał jako «perła ze styroduru o nieregularnym kształcie». Teraz będzie zastanawiał się, jak ową perłę poddać upcyklingowi.

Tematem tegorocznej edycji jest 🐬Rewizja🐬 rozumiana jako ponowna ocena poglądów, teorii i działań. To historyczna chwila – Nadmiar celebrujący campowy przesyt będzie po raz pierwszy krytyczny wobec samego siebie. Czas zrewidować swoje poglądy i zmierzyć się z tym – zawiedliśmy. W beztroskim roku 2000, roku pamiętnej pluskwy milenijnej, roku wydania przez Britney Spears albumu „Oops!… I Did It Again”, roku sławetnej „Szklanki wody” Bajmu i wielkiej poetki Beaty Kozidrak, dwóch przyrodoznawców, Eugene F. Stoermer oraz Paul J. Crutzen wskazało konieczność określenia nowej epoki geologicznej. Zaproponowana nazwa – antropocen – bezpośrednio wskazuje człowieka, jako główny czynnik wpływający na Ziemię. Pojęcie antropocenu zrobiło zawrotną karierę, a jego powstanie zapoczątkowało gorącą dyskusję, nie tylko w dziedzinie przyrodoznawstwa, ale w obszarze szeroko rozumianej humanistyki. Żyjemy w narracji antropocentrycznej na której oparta jest nasza cywilizacja. Narracji, którą sami stworzyliśmy. To właśnie ona zaprowadziła nas na skraj hiperkatastrofy ekologicznej, która z kolei wiąże się z kryzysem m.in. politycznym, ekonomicznym, społecznym.
Wszystko to wiemy, ale 🐬THE ANTHROPOCENE IS STILL IN THE MAKING🐬

Dlatego uwalniamy swojego wewnętrznego delfina i wykorzystując formułę festiwalu wiążącą się często z działaniem niezrównoważonym ekologicznie, podejmiemy próbę stworzenia festiwalu mądrze oraz less waste. Ostatni 🌺Nadmiar Miłości#3🌺 był piękny, ale wiemy, że zawiedliśmy.

To czas, żeby współczesny dandys stanął przed lustrem i zastanowił się, ile wody zużyto do produkcji jego apaszki.
💅 Being anthropocentric is totally uncool💅

W ramach festiwalu odbędą się wystawy, warsztaty, panele dyskusyjne, koncerty i sety didżejskie.

🌊Program oraz informacje o biletach niebawem🌊

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🐬🐬🐬 NADMIAR / EXCESS #4: Revision 🐬🐬🐬
[dolphin sounds in the background]

Nadmiar, a visual arts and experimental music festival. Nadmiar gets touched by the Baroque style, becomes inspired by Camp aesthetics, sheds a tear listening to classical music, contemplates contemporary music and explores the intricacies of Pop culture. Nadmiar has been created as « an irregularly shaped pearl made out of Styrodur». Now it’s time to reconsider all of this and answer the question of how could we get this pearl upcycled?

The theme of this year’s edition is 🐬Revision 🐬a term understood as a process of re-evaluation of all the previous beliefs, theories and actions. This is a historic moment – Nadmiar, so far only celebrating the excess of camp, will be for the very first time critical toward its own self. The time has come to revise our own beliefs and face up the reality – let’s be honest – we have failed at some point. Remember the careless era of the year 2000? The year of the memorable Millennium bug, the year in which Britney Spears released her first album “Oops!…I Did It Again”, the year of the famous single “ The water of glass” composed by the one and only Beata Kozidrak and her band Bajm. In that year, a duo of two great environment experts, Eugene F. Stoermer and Paul J. Crutzen pointed out the necessity to define a new geological epoch. They suggested to name it – the Anthropocene – indicating that human would be a direct factor to influence and shape our planet. The notion of Anthropocene quickly became a hot topic and its appearance led to the creation of several lively discussions, not just on the environmental issues, but it also touched upon the whole idea of humanities. Nowadays, we live in the era determined mainly by Anthropocentric narrative which lies upon the foundation of our civilization. The narrative we have created ourselves. The narrative which led us on the verge of an ecological catastrophe, coming together with a serious political, economic and social crisis.
We are entirely aware of all those facts however …
🐬 THE ANTHROPOCENE IS STILL IN THE MAKING🐬

Here we come to let our inner dolphin free! Taking the advantage of the festival formula which often includes many unsustainable and ecologically wrong decisions, we are going to make an effort to organise a festival in a wisely and less waste manner.
The last edition of Nadmiar 🌺Nadmiar Miłości#3🌺 was immensely beautiful and romantic however we openly admit – we have let down our dear Planet Earth and its ecosystem.

It’s time every Contemporary Dandy face up the mirror and think about the fact of how much water has been used to produce this extravagant silky scarf that is lying down around his neck.
💅 Being anthropocentric is totally uncool💅

The Festival Program presents: exhibitions, workshops, discussion panels, live music acts and dj sets.

🌊 Festival Program in details and info about the tickets will be released soon 🌊

60871597_2040550239581906_5995777085405134848_n