Karolina Breguła at “Celebration”, Trafostacja Sztuki, Szczecin


Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin
MONO NO AWARE w ramach cyklu wystaw Celebration
wystawa: 13 czerwca – 31 sierpnia 2019

CELEBRATION to hasło przewodnie wystawy sztuki współczesnej zorganizowanej z okazji rocznicy 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią.

Pierwsza część wystawy otworzy się w Kioto, kolejne będą w Poznaniu i Szczecinie TRAFO.
Podczas wystawy zaprezentowanych zostaną prace ponad 20 artystów z Polski i Japonii, posługujących się różnymi mediami, w tym performans, video, malarstwo, rzeźba.

Główną ideą wystawy jest doprowadzenie do pewnej – nienarzuconej z góry formy współpracy i wymiany między artystami, zaangażowanymi w projekt. Poprzez pobyty rezydencyjne zarówno polskich artystów w Japonii, jak i japońskich w Polsce możliwe będzie realne spotkanie artystów, wykorzystujących podobne środki wyrazu, technikę czy problemy jakie poruszają w swojej twórczości.
Punktem wyjścia do przedstawienia twórczości polskich i japońskich twórców była relacja pomiędzy kategoriami estetyki i krytyki, jako tymi które formują obraz tego co możemy nazywać sztuką współczesną, a także tego jak w ujęciu historycznym dochodziło do ich przekształceń w burzliwej przeszłości Polski i Japonii. Z perspektywy dnia dzisiejszego można odnieść wrażenie, że japońska sztuka współczesna zwróciła się silniej w kierunku poszukiwań estetycznych, podczas gdy sztuka polska zanurzona jest niezmiennie w dyskursie krytycznym.
Próbując dociec źródeł takiego stanu rzeczy, wystawa będzie starała się ukazać różne odcienie tych dwóch wydających się na odległe względem siebie kategorii i odnaleźć między nimi wspólny język, tak by zdemistyfikować stereotypy w myśleniu o sztuce i szerzej – kulturze danego kraju.

KURATORZY:
Paweł Pachciarek
Akiko Kasuya

ARTYŚCI:
Robert Kuśmirowski, Łukasz Surowiec, Maria Loboda, Karolina Breguła, Agnieszka Brzeżańska, Pio Bujak, Yuske Taninaka, Masanori Matsuda, Ryosuke Imamura, Tomohiro Higashikage, Yuriko Sasaoka, Okamoto Mitsuhiro, Hyslom ヒスロム, Ishibashi Yoshimasa, Meiro Koizumi, Makiko Yamamoto, Contact Gonzo, Stachu Szumski, Satoshi Kawata, Daniel Koniusz, Alicja Rogalskal

———–

CELEBRATION | Polish-Japanese Exhibition of Contemporary Art
POZNAŃ 31 May –16 June 2019
Meeting with artists and exhibition presentation: 31 May, 12:00, Gallery at the Courtyard of Stary Browar
Official opening: 31 May, 20:00, Atrium UAP, ul. 23 Lutego 20

CELEBRATION is a main theme of the exhibition organised for the 100 years anniversary of diplomatic relations establishment between Poland and Japan.

The first part of the exhibition has been opened 17 May in Kyoto, next one will be a part of Poznań Art Week organised by University of the Arts, lat one – in Szczecin. During the exhibition there will be presented works by more than twenty artists from Poland and Japan, who use different media, including performance, video, painting and sculpture.

ARTISTS:

Robert Kuśmirowski, Łukasz Surowiec, Maria Loboda, Karolina Breguła, Agnieszka Brzeżańska, Pio Bujak, Yuske Taninaka, Masanori Matsuda, Ryosuke Imamura, Tomohiro Higashikage, Yuriko Sasaoka, Okamoto Mitsuhiro, Hyslom ヒスロム, Ishibashi Yoshimasa, Meiro Koizumi, Makiko Yamamoto, Contact Gonzo, Stachu Szumski, Satoshi Kawata, Daniel Koniusz, Alicja Rogalskal

CURATORS:
Paweł Pachciarek
Akiko Kasuya

more info

60792104_2553237491375789_2281558310639370240_n