Karolina Breguła, Ewa Juszkiewicz at “Skeletons Must Rise”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk


Zapraszamy na wyjątkową wystawę “Kościotrupy muszą wstawać”, którą będziecie mogli oglądać, aż w dwóch przestrzeniach: Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 przy ul. Powroźniczej.

Pierwszy wernisaż odbędzie się w sobotę 07.07 w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa o godz. 19.00.
Druga odsłona wystawy w GGM2 przy ul. Powroźniczej będzie miała miała miejsce w sobotę 14.07 o godz. 19.00.

Wystawa potrwa w obu galeriach do 26 sierpnia, wstęp wolny.

Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35-37 + Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Wernisaż 4G, Szeroka: 07.07.2018, sobota godz. 19.00
Wystawa: 07.07. – 26.08.2018

Artyści: Paweł Althamer, Karolina Breguła, Olaf Brzeski, Elvin Flamingo, Jarosław Fliciński, Bartek Jarmoliński, Ewa Juszkiewicz, Alicja Karska + Aleksandra Went, Przemek Matecki, Dorota Nieznalska, Maciek Salamon, Dominika Skutnik + Marek Frankowski, Krzysztof Topolski, Andrzej Wasilewski, Ania Witkowska, Marcin Zawicki, Krzysztof Żwirblis
Kuratorki: Iwona Bigos, Marta Wróblewska

“… muzea pragnące uczestniczyć w estetycznym festynie i coś dla siebie uszczknąć z jego uwagi przykuwania widza, muszą wyzbyć się swego powinowactwa z cmentarzami i mauzoleami. Kościotrupy złożone w muzeach na przechowywanie muszą wstawać.”
Zygmunt Bauman

Życie w rozpędzonym świecie, w płynnych czasach jak nazywał naszą rzeczywistość Zygmunt Bauman, często zaciera granice między tym co wzniosłe, a tym co powszechne, tym co stałe, a tym co ulotne, tym co wyrafinowane, a tym co popularne. Muzea, które pierwotnie stały na straży trwałości i niezmienności, zaczęły w tej formie – jak zauważył Adorno – przypominać mauzolea, a ich funkcje przechowywania, konserwowania i udostępniania zbiorów, częstokroć przeradzały się ich muzeumifikację (używając określenia Beaudrillarda). Obecnie instytucje zajmujące się sztuką często stoją przed dylematem dotyczącym rewaluacji i redefinicji formy ich egzystencji. Czy pozostać świątyniami sztuki, odizolowanymi od pędzącej rzeczywistości, bezczasowymi oazami piękna i kontemplacji, czy też włączyć się do maratonu ponowczesności, dostosowując się nie tylko do specyfiki ulotnych i pofragmentowanych czasów, ale także do przyzwyczajeń i oczekiwań nowej publiczności, reprezentującej nową wizję i nowe problemy świata?
Korzystając z możliwości prezentacji wybranych prac w dwóch oddzielnych galeriach, aranżujemy dwie sytuacje muzealne. Ta prezentowana w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, mieszczącej kolekcję dzieł Noblisty, nawiązuje do tradycyjnej formy prezentowania dzieł sztuki. Wybrane prace stanowią bezpośrednie odniesienie do historii sztuki i muzeum per se, integrując myślenie koncepcyjne i estetyczne. Dzieła te skończone i gotowe do prezentacji, grają z percepcją widza, jego wiedzą i umiejętnością odczytywania kontekstów.
Dla kontrastu Gdańska Galeria Miejska 2 przeradza się w przestrzeń otwartą, eksperymentalną, laboratoryjną, bliską koncepcji nowej muzeologii, która kładzie nacisk na polityczny i ideologiczny wymiar pracy muzealnej, promuje „aktywne” muzeum związane z angażowaniem społeczności w procesy przedstawiania i interpretacji, akcentuje relację muzeum–odwiedzający, zamiast tej tradycyjnej: muzeum–kolekcja. W tej przestrzeni prezentujemy prace z pogranicza sztuki i nauki, sztuki społecznej, politycznej, land-, concept- i sound art’u, przy tworzeniu których artyści sięgają po interdyscyplinarne metody pracy z pogranicza sztuki, antropologii, etnografii, historii, geologii czy biologii. W tej przestrzeni dajemy zaistnieć krytyce politycznej i historycznej, a także przyglądamy się procesowi twórczemu w jego wielopłaszczyznowości i eksperymentalności.
Naszym założeniem nie jest dawanie odpowiedzi, lecz symulacja pewnych bliskich nam sytuacji. Stawiamy otwarte pytania, nie oczekując jednoznacznych odpowiedzi czy wyborów, ale raczej zaangażowanej dyskusji o sztuce, artystach oraz instytucjach artystycznych w dzisiejszym świecie. Naszej publiczności zaś zostawiamy decyzję, czy i do jakiego stopnia „kościotrupy złożone w muzeach na przechowywanie muszą wstawać”.

——

07 VII – 26 VIII
THE SKELETONS MUST RISE
Place: Günter Grass Gallery in Gdańsk, Szeroka Street 37+ Gdańsk City Gallery 2, Powroźnicza street 13/15
Opening 4G, Szeroka: 7th of July, Saturday at 7.00 p.m.
Exhibition: 7th of July – 26th of August 2018

Artists: Paweł Althamer, Karolina Breguła, Olaf Brzeski, Elvin Flamingo, Jarosław Fliciński, Bartek Jarmoliński, Ewa Juszkiewicz, Alicja Karska + Aleksandra Went, Przemek Matecki, Dorota Nieznalska, Maciek Salamon, Dominika Skutnik + Marek Frankowski, Krzysztof Topolski, Andrzej Wasilewski, Ania Witkowska, Marcin Zawicki, Krzysztof Żwirblis
Curators: Iwona Bigos, Marta Wróblewska

Opening GGM2, Powroźnicza: 14th od July, Saturday at 7.00 p.m.

… museums that would like to participate in this feast of aesthetics and nibble off something for themselves to grab the attention of the spectator, must renounce their affinity with cemeteries and mausoleums. Skeletons put there for safekeeping must rise.
Between Moment and Beauty. On Art in a Speeding World, Zygmunt Bauman

Theodor Adorno used to compare museums to mausoleums. Therefore, preparing a concept of the original exhibition entitled Between the Vistula and the Volga for two traditional museums located in Samara on the Volga, on entering their fossilised traditional structure, our intention was to reanimate them, bringing live, young and stimulating art. Already at that time, a year ago, some questions were formed: in what manner currently in the 21stcentury do artists relate to the phenomenon of collecting and exhibiting by museums, and what is the core of contemporary artistic strategies. Our exhibition is a subjective and selective endeavour for providing one of possible interpretations of the above-mentioned problems.

Making use of the opportunity to present selected works in two separate galleries, we display at the 4G works which constitute a direct reference to the history of art and museums per se. Whereas, at the GGM2 we present works remaining closer to the concept of the new museology, bordering on art and science, social, political, land, concept and sound art.

579383494