KAROLINA BREGUŁA “Film”, Centre for Creative Activities (Baltic Gallery of Contemporary Art), Ustka


KAROLINA BREGUŁA
FILM

Wystawa:
21.10 – 31.12.2016 r.
CAT w Ustce

20 października 2016 / 18.00
zapraszamy na spotkanie i rozmowę z artystką
do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce / ul. Zaruskiego 1a

W ramach usteckiej prezentacji Karolina Breguła przygotuje w galerii kontemplacyjną przestrzeń, w której ruchomy obraz będzie zarówno pełnić funkcję komunikacyjnej platformy, jak i ukonstytuuje rodzaj swoistej instalacji (environmentu). W jej obrębie widzowie będą mogli niejako rezydować i przebywać w „towarzystwie” filmu. Wbrew codziennemu pośpiechowi, wystawa skłaniać ma do wielokrotnego oglądania w zgodzie z własnym naturalnym rytmem. Filmowe medium ma stać się tutaj przedmiotem nie tylko zwyczajowej intelektualnej analizy, ale przede wszystkim fizycznego doświadczenia odbiorcy. Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. filmy takie, jak „Wieża”, „Obraza” czy „Zupa”.

Zachęcamy do odwiedzenie wystawy z zapasem czasu.

bgsw.pl

—-

KAROLINA BREGUŁA
FILM

Exhibition:
21.10 – 31.12.2016
CAT / Ustka

Opening:
20.10.2016 / 6 p.m.
Centre for Creative Activities / ul. Gen. Zaruskiego 1a / Ustka

In the framework of her presentation in Ustka, Karolina Breguła has prepared a contemplative space in the gallery, in which the motion picture will both serve as a communication platform, and constitute a kind of specific installation/environment. Within it, the viewer will be somehow able to reside and remain in the ‘company’ of the film. The exhibition is to favour their multiple watching some long fragments of the film despite the daily rush. Here the film medium is to become an object of not just the usual intellectual analysis, but first and foremost a physical experience of the viewer. The exhibition will present the author’s unpublished footages and such her works as The Tower, The Insult, and The Soup. We encourage you to visit the exhibition with enough time to spare.

bgsw.pl/en

breguła strona