Karolina Breguła Ja po rzeźbach nie płaczę / I Don’t Cry over Sculptures


Karolina Breguła Ja po rzeźbach nie płaczę / I Don’t Cry over Sculptures

redakcja / edited by: Zuzanna Derlacz, Agnieszka Rayzacher
przekład / translated by: Łukasz Mojsak, Monika Ujma
redakcja językowa / copy-editing: Ewa Borowska
korekta / proofreading: Ewa Borowska
projekt i skład / designed by: Zuzanna Derlacz
asystenka / assistant: Julia Łyszcz
druk i oprawa / printed and bound by: Argraf

wydawca / publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
lokal30@gmail.com, lokal30.pl
współwydawca / co-publisher: Galeria Arsenał
ul. A. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok
mail@galeria-arsenal.pl, galeria-arsenal.pl

Podziękowania dla Austriackiego Forum Kultury w Warszawie /
Special thanks to the Austrian Cultural Forum in Warsaw

© 2017 Fundacja Lokal Sztuki, Galeria Arsenał i autorzy / and the authors
ISBN: 978-83-928404-6-6

podglad