Karolina Breguła “Photophobia”, Galeria Labirynt, Lublin


Karolina Breguła
Światłowstręt

Otwarcie: 9.12.2016 (piątek), godz. 19.00 | Galeria Labirynt (Lublin, ul. Popiełuszki 5)
Wystawa czynna do 15.01.2017 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
Wstęp wolny

Musical o architekturze, thriller o biurokracji, spektakl teatralny o polityce i dramat psychologiczny o kolekcjonowaniu? Filmy Karoliny Breguły w pierwszych minutach seansu wydają się wpisywać w popularne konwencje, żeby po chwili całkowicie im zaprzeczyć, stworzyć nowe, ponownie je zburzyć i w końcu pozostawić widza na gruzach własnych przekonań i przyzwyczajeń.

Groteskowi bohaterowie, błąkający się w pięknych, choć chłodnych i surowych, modernistycznych przestrzeniach, przypominają Pozzo i Lucky’ego z Czekając na Godota – ich starania są podobnie zapętlone i absurdalne, a cel wciąż się oddala. Są zagubieni i bezsilni wobec społeczno-politycznych absurdów, które sami zazwyczaj tworzą. Ich codzienne zajęcia wydają się metaforami powszednich niedorzeczności – pieczołowita systematyzacja kolekcji zębów, nielegalna hodowla koniczyny, walka ze sztucznym oświetleniem czy budowa wielkiej cukrowej wieży. Ich odniesień należy szukać we współczesnej rzeczywistości, od polityki muzeów, poprzez zaostrzanie prawa, aż po wspomnienia architektonicznych utopii.

Na wystawie zaprezentowane zostaną między innymi trzy najnowsze filmy Breguły – Światłowstręt, Biuro budowy pomnika i Wieża.

Kurator: Marcin Krasny

labirynt.com

_____

Karolina Breguła
Photophobia

09.12.2016 19:00

Exhibition opening December 9th, 2016 (Friday), 7 p.m. | Galeria Labirynt (Lublin, 5 Popiełuszki Street)
Open until January 15th, 2017 (Tue – Sun, 12 a.m. – 7 p.m.)
Free admission

A musical on architecture, a thriller on bureaucracy, a theatre performance on politics, a psychological drama on collecting? Films by Karolina Breguła in their first minutes seem to fit within the popular conventions, only to abruptly completely deny such notions, create new ones, destroy those again and finally leave a viewer on the ruins of their own beliefs and convictions.

Grotesque characters, wandering through beautiful but cold and austere modernist spaces, remind us of Pozzo and Lucky of Waiting for Godot – their efforts are similarly confused and absurd and their goal is constantly more and more distant. They feel lost and are powerless against the socio-political absurdities, which they usually produce themselves. Their daily activities seem to be metaphors of everyday nonsenses – meticulous systematisation of teeth collection, illegal clover cultivation, a fight with artificial lighting and a construction of a large sugar tower. Their references can be found in the contemporary reality – from museums’ policies, through introducing stricter laws, to the recollections of architectural utopia.

Among others, Breguła’s three latest films – Photophobia, Office for Monument Construction and The Tower – are going to be presented at the exhibition.

Curated by Marcin Krasny

labirynt.com/en