Mateusz Szczypiński “Interventions: Mateusz Szczypiński”, Year of the Avantgarde, Historical Museum of the City of Krakow


Interwencje: Mateusz Szczypiński

Cykl miniwystaw zaprezentuje twórczość kilku współczesnych artystów, którzy klimatem swoich prac nawiązują do sztuki, która 100 lat temu była uważana za awangardową. Tym razem w Kamienicy Hipolitów będzie można oglądać twórczość Mateusza Szczypińskiego.
Avant garde to straż przednia – ta, która odrzuca dawne style i kreuje własny świat, własną rzeczywistość. Ale przecież to, co było jeszcze nie tak dawno temu awangardowe, obrazy i rzeźby, które nowatorstwem doboru tematu lub jego ujęcia wychodziły poza ramy obowiązujących kanonów, dziś podziwiamy w muzealnych salach. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa postanowiło w Kamienicy Hipolitów zaprezentować dzieła kilku współczesnych artystów, którzy klimatem swoich prac nawiązują do tej „dawnej” awangardy. Prace krakowskich artystów będzie można kolejno oglądać we wnętrzach mieszczańskiego domu.

Mateusz Szczypiński – (ur. 1984) ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, kolażem, fotomontażem. W swoich pracach wykorzystuje znajomość historii sztuki, przede wszystkim malarstwa dawnego (m.in. portretu) oraz sztuki awangardowej z I poł. XX w. Łączy ją z solidnym warsztatem malarskim oraz ciekawym zabiegiem kolażu wykorzystując fragmenty starych (pochodzących z poł. XX w.) czasopism.

Projekt powiązany jest z organizowanym przez ZPAP cyklem Krakowskie Spotkania 2017.

Kamienica Hipolitów | Kraków, pl. Mariacki 3

rokawangardy.pl

lekcja_75x75cm_2016