Natalia LL, Karolina Breguła at “The Heritage”, POMADA 7: Sex, Lies and Videotapes, Warszawa


Dziedzictwo

29/09/2017 | 20:00

Sala Czesława Miłosza, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1

29 września – 1 października 2017

Rok 2017 upływa w Wielkiej Brytanii pod znakiem pięćdziesiątej rocznicy dekryminalizacji stosunków homoseksualnych w Anglii i Walii. Z tego powodu wiodące muzea, takie jak British Museum i Tate Britain, przygotowały szereg wystaw i wydarzeń towarzyszących, włączając się tym samym w rocznicowe obchody upamiętniające ten akt prawny. Ekspozycje twórczości osób LGBTQ, queerowanie własnych kolekcji i nowe trasy turystyczne to tylko niektóre strategie zaproponowane w roku jubileuszu.

Rok 2017 nie upływa w Polsce pod znakiem rocznicy dekryminalizacji stosunków homoseksualnych. Gdyby jednak w jakiejkolwiek polskiej instytucji muzealnej lub wystawienniczej pojawił się analogiczny do brytyjskich pomysł, moglibyśmy obchodzić dziś osiemdziesiątą piątą rocznicę zniesienia w Polsce penalizacji stosunków seksualnych osób tej samej płci. Tymczasem obchodzony jest w Polsce rok – pozbawionej u nas płci i seksualności – awangardy. Otwierane są kolejne muzea historyczne bez opowieści o osobach LGBTQ oraz wystawy, w których nieheteronormatywność została pominięta milczeniem.

Efemeryczna wystawa „Dziedzictwo” powstała jako pozainstytucjonalna odpowiedź na tę sytuację. Utrzymana w formie wizualnego eseju ekspozycja składa się z materiałów archiwalnych, książek i artefaktów: obiektów muzealnych lub ich reprodukcji, a także prac artystek i artystów współczesnych. „Dziedzictwo” skłania do pytań o status i widzialność osób LGBTQ w historii Polski, ukazuje i queeruje historie i herstorie osób, których dzieła należą do żelaznego kanonu polskiego dziedzictwa narodowego, a także ludzi dziś zapomnianych i szerzej nieznanych. „Dziedzictwo” przez swój szkicowy charakter jest wystawą na przyszłość i lekcją do odrobienia. Być może, za piętnaście lat, w stulecie dekryminalizacji stosunków homoseksualnych w Polsce, zobaczymy ją w jakiejś instytucji.

Uczestnicy wystawy:

Adam Adach, Jerzy Andrzejewski, Bogusław Bachorczyk, Maja Berezowska, Miron Białoszewski, Przemysław Branas, Karolina Breguła, Jean-Baptiste Auguste Clésinger, Jan Cykowski, Tomasz Cyz, Józef Czapski, Czarne Szmaty, Barbara Czarnecka, Anu Czerwinski, Maria Dąbrowska, Bartosz Dąbrowski, Jacek Dehnel, Lutz van Dijk, Dramat Europe i Pat Dudek, Maria Dulębianka, Izabela Filipiak, Krzysztof Garbaczewski, Gąsiu, Jean Genet, Wilhelm von Gloeden, Michał Głowiński, Witold Gombrowicz, Katarzyna Górna, Anna Grodzka, Heinz Heger, Henartstan (Henryk Zbierzchowski, Artur Schröder, Stanisław Wasylewski), Ludwik Hering, Homomilitia, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Janion, Ewelina Jarosz, Krzysztof Jung, Anna Maria Karczamarska, Ryszard Kisiel, Maria Komornicka, Marta Konarzewska, Maria Konopnicka, Katarzyna Kozyra, Anna Król, Agata Kubis, Nicolas II de Larmessin, Jan Lechoń, Kasper Lecnim, Le Madame, Aleksander Lesser, Paweł Leszkowicz, Anna Linke, Natalia LL, Krystian Lupa, Marcin Maciejowski, Krzysztof Malec, Tomasz Mann, Ryszard Matuszewski, Mikołaj Mikołajczyk,­ Jerzy Nasierowski, Krzysztof Niemczyk, Jan Obrocki, Marian Pankowski, Joanna Pawlik, Liliana Piskorska, Aleka Polis, Ryszard Przybylski, Karol Radziszewski, Rafalala, Józef Rajnfeld, Maria Rodziewiczówna, Piotr Seweryn Rosół, Daniel Rycharski, Andrzej Selerowicz, Sędzia Główny, Jacek Sempoliński, Wojciech Skrodzki, Mikołaj Sobczak, Julian Stryjkowski, Barbara Strykowska, Monika Strzępka i Paweł Demirski, Konrad Swinarski, Karol Szymanowski, Olga Tokarczuk, Krzysztof Tomasik, Henryk Tomaszewski, Mariusz Urbanek, Leonardo da Vinci, Jerzy Waldorff, Krzysztof Warlikowski, Michał Witkowski, Piotr Włast, Piotr Wysocki, Stanisław Wyspiański, Wykwitex, Waldemar Zboralski

Kuratorzy: Michał Grzegorzek, Karol Radziszewski, Wojciech Szymański

pomadapomada.pl

________

29/09/2017 | 8 pm
Czesław Miłosz’s Room, Palace of Culture and Science, Parade Square 1

The Heritage

In Great Britain, 2017 is marked by the 50th anniversary of the decriminalization of homosexual relationships in England and Wales. To celebrate this occasion, leading museums, including the British Museum and Tate Britain, have prepared a number of exhibitions and supporting events, thus joining the anniversary celebrations commemorating this act of law. Exhibits presenting work by LGBTQ people, queering one’s own collections and new tourist routes are just some of the strategies proposed in the jubilee year.

In 2017, Poland is far from celebrating its own anniversary of the decriminalization of homosexual relationships. However, if any Polish museum or another art institution came up with an idea similar to Great Britain’s, we could be now celebrating the 85th anniversary of the lifting of criminal penalties for sexual relationships between persons of the same sex in Poland. Meanwhile, we are celebrating the year of the avant-garde, devoid – in our country – of sex and sexuality. We are opening new historical museums without stories about LGBTQ people. We are launching exhibitions where nonheteronormative behavior is ignored.

An ephemeral exhibition, Heritage was created as a non-institutional response to this status quo. Taking the form of a visual essay, it consists of archive materials, books and artifacts: museum exhibits or reproductions of such objects, as well as works by contemporary artists. Heritage raises questions about the status and visibility of LGBTQ people throughout Poland’s history. It shows and queers the histories and herstories of those whose works belong to the strictest canon of Poland’s national heritage as well as of those who today are forgotten or unfamiliar to a broader audience. Thanks to its sketchy character, Heritage is both an exhibition that looks forward to the future and a lesson to learn. Perhaps in fifteen years’ time, on the 100th anniversary of the decriminalization of homosexual relationships in Poland, we will see it displayed at an institution.

pomadapomada.pl/en

22046022_1474577579246349_5266227454059359227_n