Performative lecture by Zuzanny Janin, Academy of Fine Arts, Warsaw


Pomiędzy od końca do początku

Wykład Zuzanny Janin, połączony w fragmentami działań performatywnych, przedstawiający kilka pojęć, nad którymi pracuje artystka: m.in. utopia, pamięć, manipulacja, wykluczanie, przemijanie, ciągi, pętle, znikanie, nuda, rozpacz oraz zestawów prac do nich się odnoszących, wykonywanych w cyklach, inspiracje ich powstania, metody twórczej drogi, poetyka tytułów (Pasygrafia, U-via, Femmage). ZAPRASZAMY

23.01.2018, godz. 13.00
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, Warszawa

26910302_1628215803888037_5605951411216740960_o