Rób dobro i uciekaj — Katya Shadkovska / Tools for Action, Kiedyś to Będzie, Warszawa


RÓB DOBRO I UCIEKAJ — KATYA SHADKOVSKA / TOOLS FOR ACTION

Kolektyw KN Tęcza ma zaszczyt Was zaprosić na pierwszą wystawę zorganizowaną w nowo otwartej galerii Kiedyś to Będzie. Już w ten piątek, 11 października, o godzinie 19:00 odbędzie się wernisaż „Rób dobro i uciekaj”, na której zaprezentujemy Wam prace wideo Katii Shadkovskiej i grupy Tools for Action.

Piątkowy wernisaż uświetni obecność samej Katii Shadkovskiej, która opowie o kontekście, w jakim należy odczytywać jej filmy.

Wystawa będzie czynna do 21 października – o godzinach jej otwarcia po wernisażu poinformujemy Was wkrótce!

„Rób dobro i uciekaj” inaugurujemy działalność wystawienniczą KIEDYŚ TO BĘDZIE. Koncept stojący za wystawą został oparty na prostym pomyśle zestawienia ze sobą dwóch odmiennych strategii połączenia aktywizmu ze sztuką. Osoby zaproszone przez nas do udziału w „Rób dobro i uciekaj” łączy silne przekonanie o polityczności sztuki. Jednak pomiędzy Katyą Shadkovską (artystką-anarchistką pochodzenia rosyjskiego) a Tools for Action (grupą niemieckich twórców i aktywistek), istnieje szereg różnic, które zależne są od złożonych czynników.
Inna wizja działania w przestrzeni publicznej, odwoływanie się do wielorakich tradycji artystycznych i aktywistycznych, ale także dysponowanie określonym kapitałem finansowym czy szeroko pojmowane różnice tożsamościowe determinują odmienne strategie, jakie przyjmują zaproszeni przez nas artyści w działaniach twórczych i bezpośrednich.

Na wystawie zestawiamy ze sobą filmy Shadkovskiej i Tools for Action. Pełnią one dwojaką rolę: z jednej są dokumentacjami działań aktywistycznych, z drugiej natomiast są pełnoprawnymi pracami artystycznymi. Prezentowane realizacje są indywidualnymi deklaracjami – stosunku do przemocy, możliwości oddolnego działania, pod względem uprawiania polityki historycznej i aktywności obywatelskiej czy wreszcie – samej sprawczości sztuki wobec narastającego zagrożenia nowymi faszyzmami.

W wystawie „Rób dobro i uciekaj” – o tytule zaczerpniętym z filmu Shadkovskiej – nie mamy ambicji diagnozowania obrazu sztuki zaangażowanej, aktywistycznej, która istnieje w naszym, środkowoeuropejskim kontekście. Pokazujemy ją taką, jaka ona jest gdzieś indziej – w okalających środowiskach politycznych na wschodzie i na zachodzie. Jednak dobierając kontrastujące ze sobą przykłady rozumienia „akcji bezpośredniej” czy wykorzystywania narzędzi znanych za arsenału sztuki, nie chcemy rozsądzać, które strategie są bardziej etyczne, skuteczne, czy też możliwe do zaadaptowania w Polsce. Chcemy natomiast, aby te kwestie stały się przedmiotem wspólnej refleksji. Aktywizm, a w szczególności aktywizm wykorzystujący sztukę, jest działalnością site-specific – mówiąc prościej: mierzeniem sił na zamiary.

__________

Katya Shadkovska
Artystka, kuratorka. Studiowała malarstwo na ASP w Warszawie (2001-2006), w 2009 ukończyła Wyższe Muzealnicze Studia Kuratorskie na UJ w Krakowie. Od 2017 jest studentką szkoły doktoranckiej warszawskiej ASP. W latach 2012-14 współtworzyła magazyn „Polityczna Propaganda”. Zajmuje się m.in. sztuką zaangażowaną, arteterapią i popularyzacja działań prospołecznych wśród osób społecznie wykluczonych. Od 2013 roku działa w m.in. ośrodkach rehabilitacyjnych, dla osób uzależnionych, więzieniach, ośrodkach wychowawczych. Artystka również zajmowała się współpracą kulturalną Polski i krajów Europy Wschodniej.

Tools for Action
Założona w 2012 roku z inicjatywy Artúra van Balena. niemiecka grupa zrzeszająca twórczynie, twórców, aktywistki, aktywistów oraz osoby działające na styku teorii i aktywizmu. Znakiem rozpoznawczym grupy są dmuchane rzeźby, które służą jako narzędzia protestu m.in. w działaniach proklimatycznych i antyfaszystowskich w całej Europie. Oprócz tego, organizują warsztaty z samodzielnego tworzenia dmuchanych obiektów oraz koordynacji ich wykorzystania w przestrzeni publicznej.
W 2017 roku grupa wraz z Theather Dortmund otrzymała prestiżową nagrodę BKM Preis für Kulturelle Bildung za realizację „Mirror Barricades”.

__________

Wydarzenie odbywa się w ramach Rok Antyfaszystowski i jest jedną z inicjatyw w cyklu antyfaszystowskim w KIEDYŚ TO BĘDZIE.

72471165_127471901988545_897074215499333632_o