Sylwia Ludas (DE) w lokalu_30


Sylwia Ludas (DE) – styczen – maj 2005 rezydencja niemieckiej artystki
** Sylwia Ludas (DE) – January – March 2005, residency of German Artists
 
rezydencja samodzielna artystki dzieki stypendium DAAD Berlin
**residency self-reliant by artist thanks to DAAD Berlin