Ucieczka z kina wolność / Escape from the Liberty Cinema


UCIECZKA Z KINA WOLNOŚĆ /
ESCAPE FROM THE LIBERTY CINEMA

Wydano w związku z wystawą / Publication on the occasion of the exhibition
Ucieczka z kina Wolność / Escape from the Liberty Cinema
10.11.2016–08.01.2017
Galerie im Saalbau, Berlin

Kuratorka wystawy / Exhibition curator Agnieszka Rayzacher
Współpraca w Berlinie / Cooperation in Berlin Dorothee Bienert

Redakcja / Edited by Agnieszka Rayzacher
Przekład / Translated by Łukasz Mojsak, Monika Ujma
Redakcja językowa wersji polskiej / Polish copy-editing Zuzanna Derlacz, Małgorzata Mysłowska
Korekta wersji polskiej / Polish proofreading Małgorzata Mysłowska
Redakcja językowa i korekta wersji angielskiej / English copy-editing and proofreading Łukasz Mojsak
Projekt i skład / Designed by Zuzanna Derlacz
Redakcja techniczna / Technical supervision Martyna Wyrzykowska
Asystenka / Assistant Julia Łyszcz
Druk i oprawa / Printed and bound by Argraf
Transport / Shipment ANG – serwis Grzegorz Olewnik
Współpraca / Cooperation Mieczyław Urawski

Wydawca / Publisher Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
lokal30@gmail.com, lokal30.pl

© 2017 Fundacja Lokal Sztuki i autorzy / and the authors
ISBN: 978-83-928404-3-5

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Project implemented with funds provided by the Polish Ministry of Culture and National Heritage

Zrzut ekranu 2017-09-14 o 15.32.51