Wolfgang Wirth (A) in lokal_30 / residency_art_exchange


lipiec – wrzesien 2007 rezydencja / wymiana artystyczna:
Wolfgang Wirth – artysta malarz z Wiednia na rezydencji w lokalu_30
Michal Suchora – pobyt kuratorski w Wiedniu
Karolina Zdunek – pobyt artystyczny w Wiedniu
**July – September 2007 residency / art exchange:
Wolfagang Wirth – painter from Vienna at residency in lokal_30 in Warszawa
Michal Suchora – curators stay in Vienna
Karolina Zdunek- artists stay in Vienna
rezydencja samodzielna zrealizowana dzieki wsparciu Ministerstawa Kultury Austrii i lokalu_30
residency self-reliant with a support of Austrian Ministry of Culture and lokal_30