Burger
Close

Ćwiczenia z utraty kontroli / Exercises in Losing Control

Karolina Breguła

Książkę możesz zamówić pisząc na maila: lokal30@gmail.com

Autorki i autorzy tekstów / Authors
Karolina Breguła
Chih-Wei Chiang
Pu Hao
Ai-Yun Huang
Shu-Mei Huang
Tzu-Ting Huang
Rong-Yu Li
Ya-Qiao Li
Meng-Tsun Su
Shi-Fen Zhang
Xiang-Ping Zhou

Redaktorka zbioru / Editior of the collection
Karolina Breguła

Redakcja językowa i merytoryczna / Content editor
Katarzyna Kazimierowska
Marcin Czajkowski

Tłumaczenia / Translations
Phín-Tsì Kí
Łukasz Mojsak
Agnieszka Walulik

Korekta / Proofreading
Monika Marczyk
Dorota Śrutowska

Recenzja naukowa / Peer-review
prof. dr hab. Marek Wasilewski

Projekt / Design
Karolina Breguła
Zuza Derlacz

Skład / Typesetting
Zuza Derlacz

Obwoluta / Book jacket
plakat / poster by Au-Yeunga Cheunga

Wydawczynie / Publishers
Akademia Sztuki w Szczecinie
ISBN 978-83-63072-58-2
Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
ISBN 978-83-949968-2-6

Partnerki / Partners
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
Fotoaura Institute of Photography

Projekt współfinansuje
m.st. Warszawa.

Druk
Argraf, Warszawa

Warszawa 2021.