Burger
Close

Nie wiem jak Ci to powiedzieć | I Do Not Know How to Tell You This

Anna Orbaczewska

Redakcja / Edited by Agnieszka Rayzacher
Redakcja językowa i korekta / Copy-editing and Proofreading: Ewa Borowska
Przekład / Translated by Łukasz Mojsak
Korekta angielska / English Proofreading: Christopher Smith
Projekt i skład / Design and Typesetting: Zuza Derlacz
Reprodukcje do druku / Reproductions for Print: Adam Gut
Współpraca / Collaboration: Kinga Cieplińska
Druk i oprawa / Printed and Bound by Argraf, Warszawa
Szczególne podziękowania / Special Thanks to Konrad Ciszkowski

Wydawczyni / Publisher:
Fundacja Lokal Sztuki / Lokal_30
ul. Wilcza 29a/12, 00-544 Warszawa
lokal30.pl

Współwydawcy / Co-publishers:
CSW Łaźnia
Dyrektorka / Director:
Jadwiga Charzyńska
Ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk
laznia.pl

BWA Zielona Góra
Dyrektor / Director:
Wojciech Kozłowski
Al. Niepodległości 19, 65-048 Zielona Góra
bwazg.pl

© Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-949968-4-0
© CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2021, ISBN: 978-83-61646-63-1
© BWA Zielona Góra, Zielona Góra 2021, ISBN: 9 78-83-61440-06-2