Zgłoszenia na VII Seminarium Feministyczne


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na VII Seminarium Feministyczne

MISTRZYNIE

Dom Norymberski, Kraków
30 marca 2019

Tematem VII edycji Seminarium Feministycznego są „Mistrzynie”. To feministyczna klasyka – promowanie kobiecych autorytetów, wzorców mądrości i sukcesu. Figury mistrzyń są niezbędne w świecie sztuki, który bez nich pozostaje niepełny, zubożony o reprezentantki połowy populacji. Liczba mistrzyń musi wzrastać, by adekwatnie odzwierciedlać udział artystek w świecie sztuki.
Podczas VII edycji Seminarium zapytamy o możliwe strategie działania: co robić, by doświadczenie artystek, które jest marginalizowane i spychane do niszy trywialności, prywatności oraz indywidualizmu, przemienić w takie, które promieniuje na zewnątrz i staje się wzorem dla innych.
Podjęte zostaną następujące zagadnienia:
– mistrzynie uznane i mistrzynie potencjalne,
– na czym polega magnetyzm i siła oddziaływania dzisiejszych mistrzyń,
– jak wspierać mistrzynie w świecie, który promuje młodość,
– czy w przypadku istniejących mistrzyń rzeczywiście mamy do czynienia z kobiecą sukcesją, kobiecą linią pamięci i wspieraniem jednych kobiet przez drugie?

Będziemy dyskutować także o artystkach znajdujących się w połowie twórczej drogi, dawno po debiucie, ale daleko przed podsumowaniem. Takie artystki często stają się niewidoczne, mimo że aktywnie działają na polu sztuki. Jak można się sprzeciwić takiemu mechanizmowi i sprawić, by zostawały mistrzyniami?

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień. Przesyłajcie je na adres Magdaleny Ujmy: magdaujma@gmail.com, do 10 marca 2019. Mile widziane są podejścia teoretyczne, które mogą zostać wsparte prezentacjami twórczości. Wystąpienie powinno być przewidziane na 20 min.

VII Seminarium Feministyczne odbędzie się w Krakowie, w Domu Norymberskim. W tym samym dniu i miejscu nastąpi finisaż wystawy zbiorowej „HERstoria sztuki II”. Wystawa, zorganizowana w związku z „Rokiem Kobiet na ASP”, wpisuje się w cykl dorocznych wystaw przygotowywanych na 8 marca przez Iwonę Demko i Renatę Kopyto.