ZUZANNA JANIN at “Ultima Revolu?ie Analogica, O cutie a Memoriei” / “MEMORY BOX” at Make a Point – Postavaria Romana, BUCHAREST, opening 2.02.2012 at 5 pm


ZUZANNA JANIN

Majka From the Movie, episode REVOLUTIONS, 2009-2012

at

Ultima Revolu?ie Analogica, O cutie a Memoriei
Curatori: ?tefan Constantinescu, Xandra Popescu
Artisti: ?tefan Constantinescu (România/Suedia), Peter Forgacs (Ungaria), Zuzanna Janin (Polonia), Via Lewandowski (Germania), Karen Mirza and Brad Butler (Marea Britanie), Liliana Moro (Italia), Deimantas Narkevicius (Lituania), Yves Netzhammer (Elve?ia)
Locatie: Make a Point – Postavaria Romana, Sos. Morarilor nr. 1, Pantelimon
Vernisaj – Joi, 2 februarie 2012, ora 17
Performance ora 18, Tratatul interna?ional pentru instaurarea pacii mondiale (Larisa Crunteanu) – O replica perfomativa ?i poetica la tulburarile din ultima perioada.
Program de vizitare: 2 – 9 februarie 2012, joi-duminica, 17-19:30.
Make a Point Postavaria Româna, ?os Morarilor 1, Bucure?ti

Joi, 2 februarie 2012 va avea loc la Make a Point vernisajul expozi?iei Ultima Revolu?ie Analogica, O cutie a Memoriei. Proiectul a fost prezentat la cea de-a 54-a edi?ie a Bienalei de la Vene?ia, în cadrul Romanian Cultural Resolution-documentary, în perioada 1 Septembrie – 27 Noiembrie 2011.

Ultima Revolu?ie Analogica, O cutie a Memoriei reune?te 7 arti?ti europeni deopotriva din Est ?i din Vest, care reflecta asupra conceptelor de revolu?ie ?i diviziune geo-politica. Expozi?ia prezinta sub forma unei instala?ii o serie de lucrari video realizate de ?tefan Constantinescu (RO/SE), Peter Forgacs (HU), Zuzanna Janin (PL), Karen Mirza&Brad Butler (UK), Deimantas Narkevicius (LT) si Yves Netzhammer (Elve?ia); o lucrare audio a artistei Liliana Moro (IT) ?i o sculptura semnata de Via Lewandowski (DE).

Daca valul de schimbari care a cuprins Nordul Africii ?i Orientul Mijlociu este cunoscut sub numele de Revolu?ia Digitala, evenimentele din 1989 pot fi grupate sub titlul generic de Revolu?ie Analogica. Pentru revolu?iile zilelor noastre, libera circula?ie a informa?iei func?ioneaza ca un catalizator al revoltei sociale. În cazul revolu?iilor din 1989, televiziunea este cea care a jucat un rol esen?ial, realizând primul contact între doua lumi separate. Acest proiect a reflectat asupra rela?iei dintre evolu?ie tehnologica si revolu?ie, iar la un nivel mai profund, asupra ideii de diviziune prin politica zidurilor ?i grani?elor.
Prin reconsiderarea trecutului, ini?iatorii proiectului deschid calea pentru o dezbatere mai larga despre politica grani?elor. La douazeci de ani dupa caderea Zidului Berlinului, alte ziduri ?i bariere ramân în picioare sau sunt construite în diferite par?i ale lumii.

Romanian Cultural Resolution-documentary este un proiect ini?iat de Adrian Bojenoiu ?i Alexandru Niculescu ?i produs de catre Centrul pentru cultura contemporana Club Electro Putere din Craiova. RCR documentary este o platforma de documentare ?i cercetare a contextului artistic contemporan din România recenta, urmarind solu?iile ?i tendin?ele pe care artele vizuale le-au dezvoltat în ultimii ani.

http://www.memory-box.org/