Zuzanna Janin, Natalia LL at “Złe kobiety”, CK ZAMEK, Poznań


Złe kobiety

9.03.-14.04.2017
Sala Wystaw

Wystawa prezentuje prace artystek, które odważnie podejmują problemy pozycji kobiet we współczesnej Polsce i w świecie.

Wernisaż wystawy: 8.03. g. 19 / Atrium CK ZAMEK

Kuratorka: Krystyna Piotrowska

Artystki i artyści: Beata Ewa Białecka, Iwona Demko, Marta Frej, Kasia Górna, Zuzanna Janin, Anka Leśniak, Natalia LL, Maciej Osika, Ola Polisiewicz, Aleksandra Ska

Tytuł wystawy czerpie z wieloznaczności pojęcia „zła”, „zły”, „złe” w języku polskim. Z jednej strony „zła kobieta” to osoba oburzona, rozdrażniona, zirytowana, dotknięta, rozzłoszczona, wściekła. To reakcje na to, co nas kobiety dotyka, poniża, obraża, deprecjonuje jako ludzi, obywatelki, artystki w obecnym otoczeniu społecznym i kulturowym. W ten też sposób reagujemy na zjawiska i działania polityczne, które afirmują i utrwalają patriarchalny model społeczeństwa. Z drugiej strony „zła kobieta” to dla części współczesnego społeczeństwa polskiego właśnie ta opisana powyżej postać. To ona publicznie i czynnie sprzeciwia się ograniczaniu jej praw przez wyznawców modelu patriarchalnego. Dla formacji konserwatywnych jest kobietą niedobrą, groźną, szkodliwą, ponieważ otwarcie walczy o swoje prawa i protestuje przeciw wyznaczaniu jej podrzędnej pozycji społecznej. Jest niebezpieczna dla kręgów tradycjonalistów ponieważ łamie konserwatywne normy. Jest zagrożeniem bo uświadamia innym kobietom ich społeczne i systemowe upokorzenia. Jest niebezpieczna, bo jej protest przeciw niesprawiedliwemu traktowaniu kobiet trafia także do mężczyzn. (Krystyna Piotrowska)

ckzamek.pl

————-

Złe kobiety

The exhibition presents works by female artists who boldly address the status of women in contemporary Poland and the world.

Curator: Krystyna Piotrowska

The title of the exhibition exploits the twofold meaning of the word “zła”, “zły”, “złe” in Polish. One the one hand, “zła kobieta” can denote an person who is outraged, annoyed, irritated, aggrieved, infuriated or enraged. On the other hand, the figure described above is a “bad woman” for a part of the contemporary Polish society, as she publicly and actively opposes being disenfranchised by the adherents of patriarchy. For the conservatives, that woman is wicked, dangerous and harmful, because she openly fights for her rights and rises in protest against inferior social position she is imposed.

ckzamek.pl

JANIN_FIGHT_MONITOR-19_n