ZUZANNA JANIN “ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV”, action in public space:::Warszawa, 25.01.2012 at 5 pm


WE’LL GET OF THE WALLS WHEN WE GET TO TV
action in public space 25.01.2012 at 5pm
artist talk and discussion at Krytyka Polityczna NWS 26.01.2012 at 6pm

Zuzanna Janin

Ostatnie zdanie. ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV cz1 (MUR)

odtworzenie napisu na murze Warszawy z 1982r.
ulica Karpinskiego, Warszawa-Zoliborz,
akcja w przestrzeni publicznej,
25 stycznia 2012, od g. 17.00.

Last Sentence. WE’LL GET OF THE WALLS WHEN WE GET ON TV part1 (WALL)

reconstruction of the slogan from 1982 on the wall of Warsaw,
(from the time of the martial law in Poland)
Karpinskiego street, Zoliborz, Warszawa
action in the public space
25 January 2012, from 5pm

Action in respond on Ganzeer Appeal:
http://english.ahram.org.eg/News/32245.aspx

________________________________________________

Projekt ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV to akcja inaugurujaca szereg dzialan artystycznych zatytulowanych Ostatnie zdanie / Last sentence. Akcja ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV (part1 – MUR) to odtworzenie w przestrzeni miasta, napisu z lat 80-tych, w oryginalnym miejscu jego powstania. Planowana akcja przypomina, iz miasto jest przestrzenia wspólna, w obrebie której istnieja mozliwosci artykulowania swoich racji, a co za tym idzie – realnego wplywania na zmiany (warunków politycznych czy spolecznych lub zmiane o charakterze swiadomosciowym i kulturowym. Ponadto, zamierzone dzialanie w przestrzeni miejskiej nawiazuje do ducha rebelii (rozumianej jako niezgoda na zaistniala stagnacje czy opresje spoleczna, polityczna czy kulturowa oraz jako uporczywe dazenie do tego, by zmieniac otaczajaca rzeczywistosc) i w takim wlasnie sensie ma przyczynic sie do zaangazowania publicznosci w dzialanie artystyczne zwracajace uwage na progresywna role sztuki wizualnej w tym procesie.

ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV  to akcja, która bedzie artystycznym odtworzeniem nieistniejacego od polowy lat 80., a ciagle obecnego w swiadomosci Zoliborzan napisu w przestrzeni publicznej. Interesujace mnie haslo powstalo w zimie 1982 roku i bylo manifestacje niezgody na stan wojenny oraz zwiazane z nim represje polityczne i spoleczne oraz brak dostepu do systemu informacji. Napis ten byl kilkakrotnie zamalowywany i ponownie przywracany przez anonimowych przedstawicieli opozycji demokratycznej, co bylo rodzajem dyskursu stron przeciwnych w przestrzeni publicznej. Swoim dzialaniem pragne odtworzyc nie tylko sam napis, ale takze przypomniec proces jego pojawiania sie i znikania w przestrzeni wspólnej miasta.

http://sztukatulka.pl/index.php/2011/12/20/dramatyczny-apel-o-pomoc-artystow-z-calego-swiata/
http://english.ahram.org.eg/News/32245.aspx<

____________________________________________

PREZENTACJA I DYSKUSJA o pracy i jej historii:
nastepnego dnia 26.01.2012 o g. 18.00 w NWS

“OSTATNIE ZDANIE. ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV”, jako rebelia konieczna” – prezentacja i dyskusja o projekcie i jego historii

Zuzanna Janin przedstawi swój projekt ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV, polegajacy na odtworzeniu napisu na murze z okresu stanu wojennego. Projekt ten poczatkowo mial stanowic rodzaj gry z pamiecia przywolujacej tradycje symbolicznej walki odbywajacej sie na murach Warszawy na przestrzeni XX wieku. Po apelu Ganzeera, egipskiego street-artowca, który wystapil do artystów na calym swiecie, z prosba o wyrazenie sprzeciwu wobec tlumienia pokojowych protestów na ulicach Kairu, stalo sie jasne, ze akcja ta bedzie jednoczesnie aktem solidarnosci z kairskimi rebeliantami.

Zuzanna Janin podejmuje sie ponownej interpretacji odtwarzanego hasla w odniesieniu do obecnych realiów. Artystka traktuje je jako wyjatkowo trafna metafore wiecznego dialogu niezgody pomiedzy ulica a wladza. Jego istota bylo zawsze kategoryczne zadanie dopuszczenia do glosu, do udostepnienia przestrzeni medialnej, walki o wolnosc slowa, dmokracj= prawa jednostki i dostep do prawdziwej informacji.

Podczas spotkania Zuzanna Janin przyjrzy sie rewolucjom i protestom ostatnich kilkudziesieciu lat, poczynajac na roku 1968, a na Ruchu Oburzonych i Occupy Wall Street konczac. Bedzie to próba spojrzenia na ten temat z perspektywy artystki podejmujacej dzialania w przestrzeni publicznej i odnoszacej sie do kwestii dotyczacych oddzialywania sztuki wspólczesnej oraz jej spolecznego charakteru.

http://zuzannajanin.blogspot.com/
http://lokal30.pl/zuzanna__janin

http://www.facebook.com/events/292986730749629/

*************************************************************************************************

_____________ENGLISH________________________________________________________________________

Last Sentence. WE’LL GET OF THE WALLS WHEN WE GET ON TV

reconstruction of the slogan from 80s (from the time of the martial law in Poland)
on the wall of Warsaw, Karpinskiego street, Zoliborz),

action in the public space on 25.01.2012

suggested to bring: warm cloths (which can be stain with paint), some good drinks to keep warm, torch.
We’re all the rebels – I welcome to pain the sentence together – the rebellion imperative!

The project Last Sentence. WE’LL GET OFF THE WALLS WHEN WE GET TO THE TV is an action that inaugurates a range of artistic activities entitled Ostatnie zdanie / Last sentence. Action WE’LL GET OFF THE WALLS WHEN WE GET TO THE TV is the reconstruction of the sentence from the 80s on the wall at Warsaw’s street. The action reminds of the fact that the city is a common space, whose scope offers the possibilities of articulating one’s reasons, and what follows – laying bare the status quo and tangibly influencing its change (it would not always amount to a change in political or social conditions, though it would always constitute a consciousness- and culture-related transformation). Moreover, the planned action in urban space addresses the spirit of rebellion (understood as a disagreement with the existing stagnation or social, political or cultural oppression, as well as a persistent pursuit of changing the surrounding reality), and it is in this very sense that it is supposed to contribute to involving the audience into the artistic activity, highlighting the progressive role of visual arts in this process.

http://english.ahram.org.eg/News/32245.aspx

************************************************

26.01.2012 o g. 18.00

OSTATNIE ZDANIE. ZEJDZIEMY Z MURÓW GDY WEJDZIEMY DO TV, jako rebelia konieczna

PREZENTACJA I DYSKUSJA o pracy i jej historii w NWS, Uniwersytet Krytyczny, Krytyka Polityczna

Last Sentence. WE’LL GET OF THE WALLS WHEN WE GET ON TV, as a rebellion imperative

PRESENTATION and ARTIST TALK  at NWS / Uniwersytet Krytyczny, Krytyka Polityczna