ZWYCZAJNY TERROR // COMMON TERROR


23. 06 – 30.07 2006 ZWYCZAJNY TERROR 

prezentacja lokalu_30 w galerii Sektor I // presentation of lokal_30 in Sektor I Gallery, Katowice, artysci: Anna Baumgart, Andrzej Cisowski, Zuzanna Janin, Piotr Kopik, Maciej Kurak, Leszek Lewandowski, Krzysztof Pruszkowski, Sedzia Glówny, Jan Simon 

recenzja: WWW.SPAM.ART.PL

ZWYCZAJNY TERROR // COMMON TERROR

otwarcie // opening 6.06.2006
godz. 19.00 // at 7 p.m. Galeria Le Guern
Anna Baumgart

&

godz. 20.00 // at 8 p.m lokal_30
Sedzia Glówny /performance/
& Andrzej Cisowski, Zuzanna Janin,
Piotr Kopik, Maciej Kurak, Krzysztof Pruszkowski, Jan Simon

curator: Agnieszka Rayzacher

 Wystawa czynna do // open until 17.06.2006

Wystawa “Zwyczajny terror” to próba prezentacji zlozonosci tego zjawiska. Nie zamierzamy jednak czegokolwiek rozstrzygac czy udzielac odpowiedzi na problemy nurtujace filozofów, politologów czy socjologów. Terroryzm, zagrozenie, brak bezpieczenstwa, staly sie dla nas pretekstem do zaprezentowania prac poszerzajacych ten temat o problem lzwyczajnego terroru, z którym spotykamy sie codziennie, a którego czesto zdajemy sie nie zauwazac. Terroru rozumianego jako forma wymuszenia, narzucenia sposobu postepowania, myslenia, postrzegania. 

________________________________________________________________

The exhibition Ordinary Terror is an attempt at presentation of complexity of this phenomenon. We are not going to settle anything, however, or answer questions concerning problems bothering philosophers, political scientists or sociologists. Terrorism, threat, the lack of safety, have become for us a pretext to present works extending the topic with the problem of Îordinary terrorâ, which we face daily and which we frequently seem not to notice. Terror understood as a form of extortion, imposing the way of acting, thinking and perceiving.