Burger
Close
Galeria jednego obrazu. Dzieło faktyczne: Diana Lelonek

Fundacja Instytut Reportażu zaprasza na trzecią odsłonę cyklu
GALERIA JEDNEGO OBRAZU – DZIEŁO FAKTYCZNE: Diana
Lelonek, Fotografia obiektu znalezionego z serii: Centrum Żywych
Rzeczy, 2016

Na zakończenie sezonu spotkań i premier, 6 lipca o godz. 18.00 w
Faktycznym Domu Kultury
, zapraszamy na kameralny wernisaż dzieła
faktycznego* autorstwa Diany Lelonek, która działa na styku sztuki i
eko-aktywizmu badając wzajemne związki człowieka i natury. W Galerii
Jednego Obrazu artystka przedstawi fotografię obiektu znalezionego
pochodzącego ze środowiska po-elektronicznego (format 100×70) z
serii: Centrum Żywych Rzeczy. Tajemniczy, z pozoru abstrakcyjny
obiekt to w istocie hybryda porzuconej przez człowieka części
elektronicznego urządzenia z kolonizującymi ją organizmami
naturalnymi. W Centrum Żywych Rzeczy gromadzona jest kolekcja
znalezionych przedmiotów pokrytych mchami i roślinami, zestaw
fotografii, dokumentacja reaserchu. Centrum Żywych Rzeczy to para-
instytucja badawcza założona w 2016 roku w celu badania,
gromadzenia i popularyzacji wiedzy dotyczącej nowych
„humanotycznych form przyrody”.

Wszystkie eksponaty zgromadzone w kolekcji to porzucone przedmioty,
zużyte i niepotrzebne już towary – odpady ludzkiej nadprodukcji, które
stały się naturalnym środowiskiem dla wielu żywych organizmów. Okazy
zostały znalezione na nielegalnych wysypiskach śmieci, gdzie dochodzi
do transgresji przedmiotów wytworzonych przez człowieka i tkanek
roślinnych. Te hybrydy roślin i sztucznych przedmiotów są trudne do
sklasyfikowania, gdyż są jednocześnie ożywione i nieożywione.
Produkty uczestniczą w niemal każdym procesie zachodzącym w
biosferze, dlatego nie da się definitywnie oddzielić procesów
ekonomicznych czy społecznych od tzw. procesów naturalnych.

Więcej o projekcie na: www.centerforlivingthings.com

O prezentowanym dziele i cyklu, z którego pochodzi, oraz o swojej
unikalnej praktyce twórczej artystka opowie prezentując dokumentację
swojej działalności.

Na odsłonięciu obrazu twórcy opowiedzą o idei dzieła oraz swoich
inspiracjach. Za dobór dzieł odpowiedzialni są: Anna Sańczuk
(historyczka sztuki, dziennikarka) i Mariusz Szczygieł (reporter i prezes
Fundacji Instytut Reportażu).

wydarzenie FB