Burger
Close

Anna Baumgart

Anna Baumgart (1966) – artystka krytyczna i feministyczna, tworzy prace wideo, rzeźby, instalacje, fotografie, jest autorką performensów. Ukończyła Wydział Rzeźby PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskała u prof. Franciszka Duszeńki w 1994 r. W latach 1994-96 współtworzyła gdańską Galerię Delikatesy Awangardy, Forum Sztuki Współczesnej Galeria Gazownia, a także realizowała projekt Salon Sztuki Wideo. W 1994 roku utworzyła (z Norbertem Walczakiem) grupę artystyczną „Ogon żółwia”, a w 1998 powołała Biuro Inicjatyw Twórczych. Wraz ze ze Zbigniewem Liberą założyła kawiarnię artystyczną Cafe Baumgart/Libera (później Cafe Baumgart) przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (działała w latach 1999–2006). Prace Anny Baumgart znajdują się w kolekcjach sztuki m.in. Hauser &Wirth, FRAC-Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, MAAK Collection, Muzeum Śląskiego.

Anna Baumgart – bio

Anna Baumgart (b. 1966) – critical and feminist artist who creates video works, sculptures, installations, photographs. Baumgart is an author of performances. She graduated from the Faculty of Sculpture at the State Higher School of Fine Arts in Gdansk and received her diploma from Prof. Franciszek Duszeńka in 1994. In 1994-96 she co-founded the Gdansk Delicatessen Avant-Garde Gallery, the Forum for Contemporary Art Gazownia Gallery, and realized the project Video Art Salon. In 1994 she formed (with Norbert Walczak) the art group „Tail of the Turtle”, and in 1998 established the Office of Creative Initiatives. Together with Zbigniew Libera, Baumgart founded the art café Cafe Baumgart/Libera (later Cafe Baumgart) at the Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw (active 1999-2006).

Baumgart’s pieces in art collections: Hauser &Wirth, FRAC-Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes, National Art Gallery Zachęta, MAAK Collection, Silesian Museum.