Burger
Close
Czerwiec z Lilianą Zeic!

Już w czerwcu będzie można uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem cudownej Liliany Zeic w aż czterech miastach!

W warszawskiej Zachęcie odbędzie się wystawa Łzy Szczęścia , której otwarcie już 7 czerwca o godzinie 19:00. Wystawa pomyślana jest jako przestrzeń, w której równie ważną rolę jak prezentowane prace odgrywają aktywność publiczności i program performatywny. Zaproszeni artyści i artystki poprzez swoje działania wchodzą w dialog z wybranymi dziełami i wskazują na możliwość alternatywnego zwiedzania galerii. Program performatywny, podobnie jak choreografia wystawy, uwzględnia różne sposoby funkcjonowania w świecie i wrażliwość publiczności. Zachęca także do cielesnego doświadczania dzieł sztuki.

Od 7 czerwca także będzie można uczestniczyć w programie wydarzeń wystawy Kompostownik w Mikrodomu Kultury Poznaniu! Kompostownik to miejsce nieoczywistych procesów i nieoczekiwanych spotkań wielu istot, ich aktywnego współżycia, dzięki któremu pojawia się możliwość tworzenia żyznej ziemi. Wypełniający go kompost jako metafora naszych relacji ze światem jest inspiracją do stworzenia wystawy. Uważność i wrażliwość zaproszonych artystek pozwala na opowiadanie o naszej przynależności do świata z różnych perspektyw, a wybrane prace są impulsem do dyskusji o przyszłości, o której trudno myśleć w oderwaniu od katastrofy klimatycznej. Oprócz przygotowanej ekspozycji podczas trwania wystawy odbędą się wydarzenia mające na celu tworzenie przestrzeni na wymianę myśli i wspólne doświadczanie wystawy. W programie przewidziane są oprowadzania, dyskusje oraz warsztaty dla dzieci i dla dorosłych.

W dniach od 20 do 21 czerwca zapraszamy na pierwszą edycję Festiwalu Performansu (nie) Obecność w RABRYKA w Görlitz. Motywem festiwalu jest hasło Hide or seek. Zawiera ono w sobie znaczenie poszukiwania bezpieczeństwa, ukrywania się, ale także świadomą widoczność i odpowiedzialność. Festiwal to wielowymiarowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych, które przy tym skupia się na pojęciu obecności. Wychodząc z bogatej, sięgającej lat 50. XX wieku tradycji „sztuki akcji” we Wrocławiu, czy szerzej, na Dolnym Śląsku, rozpoczynamy cykl prezentacji polskiego performansu w instytucjach partnerskich w Niemczech i Czechach.

Zapraszamy także na 22 drugą edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który odbędzie się w dniach 21-25.06.2024 na wrocławskim osiedlu Brochów i będzie to edycja o rozproszonym charakterze. Oznacza to, że miejsc, w których ulokowane zostaną realizacje artystyczne, będzie wiele i będą one różnorodne pod względem architektonicznym, historycznym czy przeznaczenia. Chcemy, by głównym bohaterem 22. SURVIVALU był Brochów jako swoista urbanistyczna całość.

Życzymy wspaniałych wrażeń!