Burger
Close

Ewa Bloom Kwiatkowska

Ewa Bloom-Kwiatkowska (ur. 1957 w Tomaszowie Mazowieckim) – polska malarka, scenografka filmowa i telewizyjna, projektantka mody, reżyserka, autorka eksperymentalnych filmów wideo. Kwiatkowska jest absolwentką PWSSP w Łodzi (dziś: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Jej dyplom został wyróżniony stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Jest także laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I-go stopnia za osiągnięcia w scenografii teatralnej.

Prace malarskie i instalacje scenograficzne autorstwa Bloom Kwiatkowskiej związane są z nurtem ekspresji lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Artystka wystawiała swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnie w Polsce, Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech (m.in. wystawa „50 Kleider?” w Moenchengladbach z udziałem m.in. Andy’ego Warhola, Denisa Oppenheima, Allana Jonesa i Italo Scanga).

Ewa Bloom-Kwiatkowska – bio

Ewa Bloom-Kwiatkowska (born 1957 in Tomaszów Mazowiecki) – Polish painter, film and television set designer, fashion designer, director and author of experimental videos. Kwiatkowska is a graduate of the PWSSP in Łódź (today: Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts). Her diploma was awarded a scholarship from the Minister of Culture and Art. He is also a winner of the Award of the Minister of Culture and Art, 1st degree, for achievements in theater scenography. Paintings and scenographic installations by Bloom-Kwiatkowska reflect the expression of the 1980s and 1990s. The artist has included her works in group exhibitions and performances in Poland, France, the USA, Great Britain and Germany (including the „50 Kleider?” exhibition in Moenchengladbach with performances by, among others, Andy Warhol, Denis Oppenheim, Allan Jones and Italo Scanga).

WORKS | PRACE