Burger
Close

Grupa Sędzia Główny

Grupa Sędzia Główny (2001-2013) to duet performerski tworzony przez Karolinę Wiktor (ur. 1979) i Aleksandrę Kubiak (ur. 1978). Działania Sędziego Głównego oparte są na formule żywej rzeźby lub żywego obrazu. Zazwyczaj występują nago. Ich performances dotykają między innymi problemów politycznych, patriarchalności kultury, kwestii ról płciowych, uprzedmiotowienia kobiety. O pracy pokazywanej na wystawie „Zwyczajny terror” (2006, lokal_30): W swojej pracy artystki wykorzystują fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu dokumentalnego dotyczącego rytualnego obrzezania kobiet, dokonywanego do dziś, m.in. w Sudanie. Bezsensowne cierpienie jakie w imię dopełnienia odwiecznego obrzędu zadają małym dziewczynkom ich matki, babki i ciotki, skłania do refleksji nad presją, której poddawane są również Europejki. Jest ona zarówno związana koniecznością uczynienia zadość tradycji, jak i z terrorem wizerunku i wpasowania się w kulturowy schemat. Choć współczesna moda nie każe nam wtłaczać się w gorsety, pocić w perukach i kilkunastokilogramowych sukniach, nasza wolność jest ułudą. Poddając się wymogom stylu, nieświadomie stajemy się trybami rynkowej machiny.

 

Grupa Sędzia Główny – bio

Grupa Sędzia Główny (2001-2013) was a performance duo formed by Karolina Wiktor (b. 1979) and Aleksandra Kubiak (b. 1978). Sędzia Główny’s actions were based on the formula of living sculpture or living painting. They usually perform naked. Their performances touch on political problems, patriarchality of culture, issues of gender roles, objectification of women, among others. On their work shown on „Ordinary terror” exhibition (2006, lokal_30): Prosperity and lack of direct threats make us receptive to manipulation becoming unintentional victims of ordinary terror. It may also be a terror of image to which relate performers from the group Sędzia Główny. Although a contemporary model does not oblige us to get into corsets, sweat in wigs and several-kilo dresses, our freedom is illusion. Surrendering to requirements of style and so called good taste, we unconsciously become gears of the market machine.