Burger
Close

Jolanta Marcolla

marcolla.pl

CV


Jolanta Marcolla (1950) autorka fotografii, filmu i wideo. Studiowała na Wydziale Malarstwa Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych i obroniła dyplom w 1974 r. Współzałożycielka i członkini Galerii Sztuki Aktualnej, w ramach której w latach 1971-1975 organizowano awangardowe wydarzenia w kraju i zagranicą. Od 1975 r. Marcolla pracuje indywidualnie, poszerzając zainteresowania o projektowanie graficzne i ilustrację. Jej prace znajdują się w kolekcji Centre Pompidou Musée national d’art moderne, Tokyo Photographic Art Museum Collection, Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Jolanta Marcolla – bio

Jolanta Marcolla (1950) is an author of photography, film, and video. She studied at the Faculty of Painting in the State School of Fine Arts in Wroclaw and obtained her diploma in 1974. Co-founder and member of Galeria Sztuki Aktualnej, which organized and took part in many avant-garde art events at home and abroad between 1971 and 1975. From 1975, Jolanta Marcolla undertook individual artistic activity, adding graphic design and illustration to her previous interests. Her works are part of the Centre Pompidou Musée national d’art moderne, Tokyo Photographic Art Museum Collection, and National Museum in Gdańsk collections.