Burger
Close

Karolina Grzywnowicz

karolinagrzywnowicz.com

CV


Karolina Grzywnowicz, absolwentka komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest interdyscyplinarną artystką, której prace dotyczą roślin i ich roli społeczno-politycznej, często o brutalnym charakterze. Opiera się na badaniach z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, wywiadów, historii mówionej i zapisów bibliograficznych. W swoich ostatnich projektach dźwiękowych, zbierając oddolne pieśni migrantów, proponuje prawdziwą ścieżkę dźwiękową wygnania. Interesuje ją empatia i troska jako forma oporu. Pracuje w różnych mediach – tworzy rzeźby, instalacje dźwiękowe, site-specific, interwencje artystyczne i projekty partycypacyjne.

Jej prace były wystawiane m.in. w Akademie der Künste der Welt (Kolonia), Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste (Drezno), Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (Warszawa), Onomatopee Projects (Eindhoven), Büro für kulturelle Übersetzungen (Lipsk), Galerii Sztuki Współczesnej BWA (Katowice) i w lokalu_30. Była stypendystką Akademie Schloss Solitude (Stuttgart) i rezydentką Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa).

Mieszka i pracuje w Berlinie.

 

Karolina Grzywnowicz – bio

Karolina Grzywnowicz is a visual artist, using interdisciplinary approach. Her works deal with plants in social and political context, often of the violent nature. Her practice is research-based, making use of archival materials, interviews, oral history, and bibliographic records. In her recent sound projects, by gathering the grassroots songs of migrants, she proposes the real soundtrack of exile. She is interested in empathy and care as a form of resistance. She works in various media: sculpture, sound installation, site-specific public installation, art intervention, and participatory projects. She graduated from Jagiellonian University, the Faculty of Comparative Literature.

Her works were exhibited e.g. in Akademie der Künste der Welt (Cologne), Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste (Dresden), Zachęta National Gallery of Art (Warsaw), Onomatopee Projects (Eindhoven), Büro für kulturelle Übersetzungen (Leipzig), BWA Contemporary Art Gallery (Katowice). She is a former fellow of Akademie Schloss Solitude (Stuttgart) and a resident at Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art (Warsaw).

She lives and works in Berlin.