Burger
Close

Laura Pawela

Laura Pawela (ur. 1977) to uznana polska artystka wizualna i wideo, montażystka filmowy. Urodziła się w 1977 roku na Górnym Śląsku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2004). Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu sztuki wideo. Jest członkinią Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Brała udział w około 90 wystawach w Polsce i za granicą. Swoje projekty artystyczne realizowała m.in. we Francji (Bathroom, 2005), Argentynie (Unfinished Histories, 2008, 2022), na Śląsku (Untitled/Friedrich, 2008), Finlandii (Musicam Video, 2010-11), Nowym Jorku (Bloodbuzz Ohio, 2011), Teksasie (Pink Horizon/New Spirit, 2014). Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych w Polsce i za granicą.

Laura Pawela – bio

Laura Pawela (born 1977) is established polish visual and video artist, film editor. Born in 1977 in Upper Silesia. Lives and works in Warsaw, Poland. Pawela graduated from Academy of Fine Arts in Wroclaw (2004). Currently she is on her PhD study in Lodz Film School, where she holds classes in video art. She is a member of both Polish and European Film Academy. She took part in about 90 exhibitions in Poland and abroad. She produced her artistic projects in France (Bathroom, 2005), Argentina (Unfinished Histories, 2008, 2022), in the Silesia region (Untitled/Friedrich, 2008), Finland (Musicam Video, 2010-11), New York (Bloodbuzz Ohio, 2011), Texas (Pink Horizon/New Spirit, 2014) and more. Her works are a part of private and public collections both in Poland and abroad.