Burger
Close

Monika Mamzeta

Monika Mamzeta (Zielińska) (1972) to polska artystka aktywna w polu sztuki krytycznej, tworząca w medium fotografii, wideo, instalacji. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obroniła dyplom w 1994 r. w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego. W 2001 r. ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest również magistrą prawa.

Podejmuje tematy związane ze sposobem funkcjonowania obrazu kobiety w kulturze, bazując na stereotypach społecznych i motywach zaczerpniętych ze sztuki religijnej.

Mamzeta jest laureatką artystycznej Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven w 2018. W 2021 r. została pierwszą laureatką stypendium im. Ludwiki Góreckiej przyznawanym przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki. Mieszka i pracuje w Warszawie. Wystawy indywidualne: TRAFO, Szczecin (2021), Warszawski Aktyw Artystów, Warszawa (2005), Instytut Polski w Rzymie i Casa Internationale delle Donne, Rzym (2003), Zamek Ujazdowski, Warszawa (2000), Galeria Czereja (Kino Stolica), Warszawa (1994). Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych oraz w kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Monika Mamzeta – bio

Monika Mamzeta (Zielińska) (1972) is a Polish artist active in the field of critical art, working in the mediums of photography, video, and installation. A graduate of the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw, she obtained her diploma in 1994 in the studio of Professor Grzegorz Kowalski. In 2001, she completed her doctoral studies at the School of Social Sciences at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. She also holds a master’s degree in law.

She explores themes related to the way the image of women functions in culture, based on social stereotypes and motifs taken from religious art.

Mamzeta is the winner of the 2018 Maria Anto and Elsa von Freytag-Loringhoven Art Prize, and in 2021 she was the first recipient of the Ludwika Górecka Scholarship awarded by the Zachęta National Gallery of Art. She lives and works in Warsaw. Individual exhibitions: TRAFO, Szczecin (2021), Warsaw Artists’ Activity, Warsaw (2005), Polish Institute in Rome and Casa Internationale delle Donne, Rome (2003), Ujazdowski Castle, Warsaw (2000), Czereja Gallery (Stolica Cinema), Warsaw (1994). Her works are in private collections and in the collection of the Museum of the Academy of Fine Arts in Warsaw.