Burger
Close

VALIE EXPORT

Valie Export (ur. 1940), pionierka sztuki filmowej, jest awangardową austriacką artystką. Najbardziej znana jest z prowokacyjnych performansów publicznych i rozbudowanych prac filmowych. VALIE EXPORT jest autorką najważniejszych dzieł sztuki feministycznej w okresie powojennym. Jej przełomowe filmy i performanse z lat 60. i 70. wprowadziły do Europy nową formę radykalnego, ucieleśnionego feminizmu, badającego politykę ciała w odniesieniu do jego środowiska, kultury i społeczeństwa. Multidyscyplinarny charakter praktyki „Expanded Cinema” EXPORT i wykorzystanie jej własnego ciała jako medium artystycznego pozycjonuje ją jako jedną z najwcześniejszych artystek performance obok Josepha Beuysa i Allana Kaprowa.

 

VALIE EXPORT – bio

VALIE EXPORT (b. 1940), a pioneer of film art, is an avant-garde Austrian artist. She is best known for provocative public performances and expanded cinema work. VALIE EXPORT has produced one of the most significant bodies of feminist art in the post-war period. Her groundbreaking films and performances in the 1960s and 1970s introduced a new form of radical, embodied feminism to Europe, examining the politics of the body in relation to its environment, culture and society. The multi-disciplinary nature of EXPORT’s 'Expanded Cinema’ practice and use of her own body as an artistic medium positions her as one of the earliest performance artists alongside Joseph Beuys and Allan Kaprow.

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA