Burger
Close

Zbigniew Warpechowski

Zbigniew Warpechowski (ur. 1938) jest pionierem sztuki performance w Polsce i na arenie międzynarodowej. W latach 1956-1962 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, a w latach 1964-65 przez rok był studentem na Wydziale Form Przemysłowych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem ponad  trzystu  wystąpień w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej. W lokalu_30 wykonał performensy „Autobiografia 1938-1948” (2008) oraz „Poematki 7” (2014).

Zbigniew Warpechowski – bio

Zbigniew Warpechowski (born 1938) is an international pioneer of performance art. From 1956 to 1962 he studied architecture at the Cracow University of Technology, and from 1964-65 he was a student at the Faculty of Industrial Forms at the Academy of Fine Arts in Cracow for one year. He is the author of over three hundred performances in many countries in Europe, Asia, and North America. At lokal_30, he performed the performances 'Autobiography 1938-1948′ (2008) and 'Poems 7′ (2014).