Burger
Close
3rd edition of the ART AWARDS Maria Anto and Elsa von Freytag-Loringhoven 2020

Fundacja Miejsce Sztuki, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Warszawa i Kapituła NAGRODY SZTUKI im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven:

Aneta Szyłak (pełnomocniczka NOMUS Nowego Muzeum Sztuki oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku);
Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Warszawa);
Michał Jachuła (kurator Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa);
dra Katarzyna Kasia (Prodziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawa);
Paulina Ołowska (polska artystka sztuk wizualnych);
Teresa Gierzyńska (polska artystka wizualna, Laureatka Nagrody Sztuki w 2019);
Melania Baranowska (fotografka, rodzina Marii Anto);
dra hab. Zuzanna Janin (polska artystka sztuk wizualnych, córka Marii Anto. Prezeska Fundacji Miejsce Sztuki)
i Honorowy Członek Kapituły: Roman Cieślak (rodzina Marii Anto)

serdecznie zapraszają na uroczystość wręczenia III EDYCJI Nagrody Sztuki 2020.

WTOREK 15 GRUDNIA 2020
g.19.00 CET czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa)
/ 10 am PTS czasu pasyficznego (Pacific Time)
Spotkanie online ZOOM
(link ZOOM podamy wkrótce na stronie wydarzenia FB)

PROGRAM:
19.00pm CET (10:00am PTS)
Prezentacja idei i Matronek NAGRODY SZTUKI im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven, pierwszej w Polsce międzynarodowej nagrody artystycznej, dedykowanej w pierwszych edycjach Kobietom Artystkom.
Matronki:
Maria Anto (1936-2007) – polska malarka
Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) – niemiecko-amerykańska artystka. Poetka. Dadaistka

19:10pm CET (10:10am PTS)
Ogłoszenie i wręczenie nagród Laureatkom Nagrody Sztuki im. Marii Anto i Elsy von Freytag-Loringhoven 2020 przez członkinie i członków Kapituły Nagrody Sztuki i zaproszonych gości:
• Laureatka nagrody za odwagę, pokonywanie i przekraczanie granic dla młodej polskiej Artystki – będzie prezentowana przez Melanię Baranowską
• Laureatka nagrody za wybitne osiągnięcia i podejście artystyczne dla polskiej Artystystki – będzie prezentowana przez Michała Jachułę
• Laureatka nagrody za wybitne osiągnięcia i podejście artystyczne dla Artystki zagranicznej – będzie prezentowana przez Miladę Ślizińską
• Laureatka nagrody specjalnej za wspieranie obecności i widoczności kobiet w edukacji i kulturze (nowa kategoria przyznana po raz pierwszy w 2020 roku) – będzie prezentowana przez Zuzannę Janin i zaproszoną gościnię.

20:10 pm CET (11: 10am PTS)
krótka rozmowa z Laureatkami, członkiniami i czlonkami Kapituły, moderowana przez Anetę Szyłak i Zuzannę Janin

ZAPRASZAMY


Foundation Place of Art, Zachęta National Gallery, Warsaw, Poland and the Committee of Maria Anto i Elsa von Freytag-Loringhoven Art Prize

Aneta Szyłak (The Commissioner of NOMUS New Art Museum, branch of the National Museum in Gdańsk);
Hanna Wróblewska (Director Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw);
Katarzyna Kasia (Vice-Dean of the Faculty of Visual Culture Management at the Academy of Fine Arts in Warsaw);
Michał Jachuła (curator of the Maria Anto exhibition in 2017-2018 at Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw);
Paulina Ołowska (visual artist);
Teresa Gierzyńska (visual artist, Laureate of the Art Prize 2019),
Mel Baranowska (photographer and member of the family of the Matron Maria Anto)
Zuzanna Janin (visual artist and Matron Maria Anto’s daughter)
Honorary member of the committee: Roman Cieślak (the family of the Matron Maria Anto)

cordially invite you to the of Awarding Ceremony of 3rd EDITION of Art Prize 2020on

TUESDAY 15th December 2020
at 19pm Central European Time (Warsaw Time) / 10am Pacific PTS Time
Meeting ZOOM online

more information: FB event