Burger
Close

Anna Baumgart Zdobywcy słońca (The Sun Conquerors) & Andrzej Turowski Parowóz dziejów (The Locomotive of History)

DVD & Book (polish, english) edition limited

Redaktorka prowadząca / Managing editor Agnieszka Rayzacher
Redaktor serii / Proof-reading Przemysław Wielgosz
Tłumaczenie / English translation Wojciech Szatkowski
Projekt graficzny / Graphic design Krzysztof Ignasiak
Wydawca / Publisher Instytut Wydawniczy Ksiazka i Prasa (Book and Press Publishing Institute) 
Koordynacja i współprodukcja / Coordination and co-production lokal_30 / Lokal Sztuki Foundation in cooperation with and Atlas Sztuki, in the Le Monde diplomatique / artystyka series

Warszawa 2012.
ISBN 978-83-62744-84-8

Zdobywcy słońca to projekt archiwistyczno-detektywistyczny artystki wizualnej Anny Baumgart. Jest to historia pociągu agitacyjnego, który na początku lat 20. XX wieku wyrusza z Moskwy do Berlina, by zakończyć swój bieg na jednej z bocznic w Koluszkach niedaleko Łodzi. Baumgart zaprosiła do projektu historyka sztuki, Andrzeja Turowskiego. W efekcie tej niecodziennej współpracy artystki i naukowca powstał film Anny Baumgart Zdobywcy słońca oraz książka Andrzeja Turowskiego Parowóz dziejów, tekst balansujący na granicy rozprawy historycznej i fikcji naukowej o wyraźnym wątku sensacyjnym. Spotkanie to przyniosło dzieło niezwykłe – skłaniające do refleksji na temat genealogii modernistycznej awangardy, pełne pytań o prawdę historii i sens źródeł w historii sztuki, a zarazem operujące humorem i swobodne w łączeniu konwencji.

english________

Anna Baumgart had been making an artistic investigation since 2010, dealing with destiny of an propaganda train, which in 1920 departed from Moscow to Berlin and stopped in Koluszki nearby Lodz. The train in carriages of which, just as in other propaganda trains, exhibitions, meetings and lectures were organized, and among the people engaged in this activity, there were some artists.
The artist invited professor Andrzej Turowski to cooperation in realization of the project. And this is how an interesting, extraordinary situation came into existence – on the one side the artist, representing the stream of critical art, and on the other side the scientist, modern art historian and art critic.
A meeting of the artist and the scientist resulted in a unique project, the project exceeding the barriers set so far. Anna Baumgart realized a film Zdobywcy slonca (The Sun Conquerors), and professor Andrzej Turowski wrote Parowóz dziejów (The Locomotive of History) – historical discourse and scientific fiction with a sensational plot.