Burger
Close

Au-delà

22.04–4.06.2022
SCHWARZ CONTEMPORARY
Sanderstraße 28
Berlin

Karolina Breguła • Justyna Górowska • Johanna Jaeger • Zuzanna Janin • Natalia LL • Jan Możdżyński • Anna Panek • Lisa Tiemann • Marlon Wobst


6.05–15.06.2022
lokal_30
Wilcza 29a/12
Warszawa

Monika Goetz • Justyna Górowska • Johanna Jaeger • Natalia LL • Jan Możdżyński • Anna Panek • Janne Räisänen • Mateusz Szczypiński • Lisa Tiemann • Jenna Westra • Marlon Wobst

Wystawa Au-delà to wymiana między warszawską galerią lokal_30 a SCHWARZ CONTEMPORARY z Berlina. Tej wiosny nasze galerie będą gościć się wzajemnie, tworząc symboliczny most między dwoma miastami. Tytuł wystawy po francusku oznacza świat, który istnieje poza przestrzenią dostępną bezpośredniej, zmysłowej percepcji. Au-delà to wspólne przedsięwzięcie Anne Schwarz i Agnieszki Rayzacher, będące rezultatem wieloletniej znajomości i współpracy, wynikające z chęci zrobienia razem czegoś, co jest wymianą myśli, emocji, ale również okazją do lepszego poznania się. To także możliwość nawiązania kontaktów i relacji między artystkami i artystami, okazja do konfrontacji z publicznością innego miasta i kraju. W czasie gdy na naszych oczach rozpada się oswojona przez nas, bezpieczna rzeczywistość, chcemy być blisko, wspierać siebie i innych, próbować zrozumieć to, co się dzieje, rozważając czysto hipotetyczną i skrajnie idealistyczną wizję świata bez granic, czyli świata Au-delà.


The exhibition Au-delà represents an exchange between two galleries: lokal_30 in Warsaw and SCHWARZ CONTEMPORARY in Berlin. These two spaces will host each other this spring, building a symbolic bridge between the two cities. The French title of the show refers to a world that exists beyond direct sensual perception. Au-delà is a joint project by Anne Schwarz and Agnieszka Rayzacher, which results from many years of their contacts and collaboration. Seeking to exchange thoughts and emotions, they approach it as an opportunity to get to know each other better. The initiative also opens up possibilities to establish contacts and relations between artists, and to encounter audiences from a different city and country. As our familiar and safe reality is falling apart before our very eyes, we want to stay close to each other, offer support and seek to understand what is happening by contemplating the purely hypothetical and downright idealistic vision of a world without borders – a world Au-delà.

otwarcie | opening
6.05.2022
godz. 18:00-20:00

wystawa czynna | exhibition open
7.05–15.06.2022
wt–sb 12:00–18:00

wydarzenia towarzyszące:

7 maja 2022 | 7 May 2022
Spotkanie z artystami  | Artists talk

 

Au-delà (part one)
press release