Burger
Close
Krzysztof Żwirblis, Aleksandra Wasilkowska

Bezinteresowna przestrzeń miejsa | Unselfish Urban Space

26.06–13.07.2008

Akcja przed InfoQultura, Plac Konstytucji 4, Warszawa, 3-5 lipca

for English scroll down

Krzysztof Żwirblis, Aleksandra Wasilkowska (projekt architektoniczny)

wspólpraca: Karolina Samborska (projekt zieleni), Jola Sikorska (film),Cezary Sankowski (projekt instalacji energii odnawialnej), Pawel Nasierowski(projekt konstrukcji), Piotr Musialowski (makieta), Krzysztof Nowotka,Magdalena Piwowar (wspólpraca graficzna), Barbara Jaron (konsultacja drogowa). Przestrzen bezinteresowna bo choc zadaszona, chlodzona latem, ogrzewanazima, nie jest podobna do wewnetrznych przestrzeni centrów handlowych. Po coinnego do niej przychodzimy, co innego nas do niej wciaga. Przede wszystkimzróznicowane strefy funkcjonalne i roslinne dajace mozliwosc relaksu,oddechu w samym centrum miasta, które teraz jest korytarzem, przestrzeniado szybkiego przebycia. BPM oferuje ponadto mozliwosc nie hierarchicznej komunikacji miedzy odwiedzajacymi, nie anonimowej i bezposredniej na tematy wazne spolecznie i artystycznie, ze wszystkimi stopniami udzialu odpobrania informacji po aktywne uczestnictwo czy wspólzarzadzanie projektami. Chcemy tego dokonac budujac przestrzen z ekologicznych materialów, energetycznie samowystarczalna, pobierajaca energie z gruntu i z przetworzonych odrzutów cieplego powietrza tunelu metra. Konstrukcja z drewna, gliny i ziemi,zarosnieta na zewnatrz i wewnatrz roslinnoscia, bedzie tworzyc zielona wyspe ukrywajacaw podziemiach wielopoziomowy parking.

Czy to przedsiewziecie ma racje bytu w zhierarchizowanej i skomercjalizowanej przestrzeni stolicy? Czy bedziemy w stanie doprowadzicdo realizacji? Nie wiemy. Projekt BPM proponujemy jako alternatywe dladominujacego obecnie kierunku myslenia o rozwoju wspólnej przestrzenimiasta.

——————————————————————

Krzysztof Zwirblis, Aleksandra Wasilkowska (architectural design)

**Action in front of InfoQultura, Plac Konstytucji 4, Warsaw 3-5 July

collaboration: Karolina Samborska (greenery), Jola Sikorska (film), CezarySankowski (renewable energy installation design), Pawel Nasierowski(construction design), Piotr Musialowski (model), Krzysztof Nowotka,Magdalena Piwowar (graphic design collaboration), Barbara Jaron (trafficconsultation)

‘Unselfish’ space because, though roofed, cooled in summer and heated inwinter, it is not similar to the vast spaces of shopping centres. We visitit for different purposes and different things attract us to it. These are, above all, its varied functional and green zones that let the user relax,take a fresh breath in very centre of the city, which has now become but acorridor, a space to negotiate as quickly as possible. Moreover, the UUSoffers the possibility of non-hierarchic communication between its users:non-anonymous and direct communication on socially and artistically important subjects, with all the levels of participation from simplereceipt of information to active participation or project co-management. Wewant to achieve that by using ecological materials to build an energetically self-sufficient space that draws energy from the ground andfrom processed hot-air rejects from the subway tunnel. The wood, clay andearth construction, covered on the inside and the outside with greenery,will form a green island with a multi-level parking space in its basement.

Tested during last year’s action at the cold and squalid Dworzec Wschodnitrain station, the UUS evoked an enthusiastic response, with comments thata space like should be present in every neighbourhood.

Is there room for a project like this in the hierarchised and commercialised space of Warsaw? Can we actually turn the project intoreality? We do not know that. We are proposing the UUS as an alternative tothe currently dominant line of thinking about the city’s public space.

wystawa czynna do 13.07.2008

**exhibition will be open until July 13th, 2008