Burger
Close
CFP / XVIII Seminarium Feministyczne: Drogi do feminizmu

Zapraszamy do nadsyłania propozycji na XVIII Seminarium Feministyczne: Drogi do feminizmu

27 lutego 2020, online

Żyjemy w momencie feministycznego przebudzenia w Polsce. Idee feminizmu znajdują coraz szerszy odbiór, a dynamika przemian społecznych i politycznych sprawia, że skłaniamy się w stronę protestów i aktywizmu. Głośno krzyczymy i upominamy się o swoje prawa. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że nadszedł czas równych praw wszystkich członków społeczeństwa, a oprócz przemiany społecznej mamy także do czynienia ze zmianą generacyjną: do ruchu przyłączają się młode działaczki, do kobiet przyłączają się wreszcie mężczyźni oraz osoby niebiarne, powstaje też wiele nowych inicjatyw prorównościowych. Nowa generacja przynosi ze sobą bezkompromisowość, odwagę i własne spojrzenie na świat oraz właściwe sobie sposoby działania.

Interesuje nas spojrzenie na najnowszą historię ruchu feministycznego w środowisku zajmującym się kulturą audiowizualną. Czekamy na wystąpienia teoretyczne, a także na indywidualne relacje osób, które w swojej sztuce poruszają tematy szeroko rozumianych praw kobiet i osób identyfikujących się jako kobiety. Każda, każde i każdy z nas ma przecież swoją własną historię dojrzewania do ruchu feministycznego, niezależnie od stopnia aktywizmu. Interesują nas tak relacje, jak i zwierzenia, opowieści i anegdoty o Waszych drogach do zaangażowania. Jak wyglądało przebudzenie w Waszym środowisku, w Waszych rodzinach? Jak od tej pory wyglądała Wasza droga zawodowa i życiowa? A może nie było żadnego przebudzenia, bowiem od zawsze jesteście osobami zaangażowanymi w feminizm?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień, które powinny zawierać informację o wystąpieniu oraz notkę o autorce_rze, a także conajmniej jedno zdjęcie ilustrujące prezentację.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14.02.2021 na adres: seminarium.feministyczne@gmail.com

Na zdjęciu: Zbigniew Libera, Jak tresuje się dziewczynki, 1987, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie