Burger
Close

Christoph Draeger

Christoph Draeger (1965) – szwajcarski artysty multimedialny. Jego  prace były prezentowane na całym świecie w galeriach i instytucjach taki jak Centre Georges Pompidou w Paryżu, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art w Berlinie, Whitney Museum of American Art w Nowym Jorku, Massachusetts Museum of Contemporary Art, oraz Santiago Museum of Contemporary Art.

Christoph Draeger – bio

Christoph Draeger (b. 1965) is a Swiss multimedia artist. His works have been exhibited worldwide in galleries and institutions such as the Centre Georges Pompidou in Paris, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art in Berlin, Whitney Museum of American Art in New York, Massachusetts Museum of Contemporary Art, and Santiago Museum of Contemporary Art.