Burger
Close
Diana Lelonek at Cricoteka

Między-czas
Wystawa w ramach Festiwalu Copernicus
5.10 – 31.10.2020


Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków, poziom -1
wystawa czynna
5.10 w godz. 18.00-20.00
w pozostałe dni
czwartek–niedziela od 11.00 do 19.00

Uczestnicy:
Andrzej Bednarczyk, Michał Bratko, Diana Lelonek, Izabela Łęska, Krzysztof Maniak, Kinga Nowak, Mikołaj Smoczyński, Łukasz Stokłosa, Mikołaj Szpaczyński, Michał Zawada, Erwina Ziomkowska

Kuratorka: Magdalena Ujma
Koordynacja i aranżacja wystawy: Kamil Kuitkowski
Organizatorzy: Fundacja Centrum Kopernika (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)
Akademia Sztuki Pięknych w Krakowie
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Wystawa poświęcona subiektywnemu odczuwaniu czasu. Potocznie przyjmujemy, że czas płynie tylko w jedną stronę. Nie można go cofnąć, ucieka nieubłaganie i pozostaje nam jedynie się z tym pogodzić, bo przemija w jednostajnym, mierzonym coraz dokładniej tempie.
Jednak subiektywnie i wewnętrznie odczuwamy czas w zupełnie inny sposób. W ludzkich głowach, myślach, wspomnieniach, pod wpływem rozmaitych przeżyć i emocji, czas płynie w sposób kapryśny i nieprzewidywalny, zmienia swoje tempo i kierunek. Gdy przypominamy sobie minione zdarzenia, jesteśmy w stanie cofnąć czas. Gdy zaś dzieje się coś dramatycznego, czas jakby staje w miejscu. Tym ludzkim, psychicznym sposobom odczuwania czasowości jako nieciągłej, zmiennej, relatywnej, sekunduje współczesna nauka, która czas definiuje jako względny, zależny od zmiennych danych, a bywa, że jego istnienie zupełnie neguje.
Różne interpretacje problematyki upływu czasu, zainspirowane tak potocznymi przekonaniami, jak i współczesną nauką, przedstawią współcześni polscy artyści. Zadawali sobie pytanie czy można zatrzymać nieustanny upływ sekund, minut i godzin, na jakich warunkach oraz w jakich okolicznościach. W życiu zdarzają się przecież takie szczególne chwile, kiedy czas ulega zawieszeniu, np. podczas kontemplacji krajobrazu lub kiedy czujemy się szczęśliwi. Wrażenie zatrzymania zegara można odnieść także w trakcie podróży, pomiędzy punktem startowym a docelowym. Ostatnio specyficzne zatrzymanie czasu przydarzyło się ludzkości z powodu pandemii koronawirusa. Takie szczególne sytuacje, zatrzymania w między-czasie będą jednym z wątków naszej wystawy.

Wystawa Między-czas jest częścią @Copernicus FestivalProjekt współfinansowane ze środków Miasta Krakowa


Between Times
Exhibition is part of the Copernicus Festival
5 – 31 Oct 2020


CRICOTEKA Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor
ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków, level -1
Exhibition hours
5th Oct: 6pm – 8pm
On remaining dates
Thursday – Sunday 11am – 7pm

Artists: Andrzej Bednarczyk, Michał Bratko, Diana Lelonek, Izabela Łęska, Krzysztof Maniak, Kinga Nowak, Mikołaj Smoczyński, Łukasz Stokłosa, Mikołaj Szpaczyński, Michał Zawada, Erwina Ziomkowska

Curated by Magdalena Ujma
Coordination and display: Kamil Kuitkowski
Organised by: Copernicus Center Foundation (Copernicus Center for Interdisciplinary Studies)
Academy of Fine Arts in Kraków
CRICOTEKA Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor

An exhibition exploring the subjective sense of time. We commonly assume that time moves in one direction. It cannot be turned back, it persists in passing and we cannot but accept this because, no matter what, time goes on at a monotonous rate which is measured with ever increasing accuracy.
Still, our subjective and internal sense of time is radically different. Within the human minds, thoughts and memories, affected by diverse experiences and emotions, time elapses in a capricious and unpredictable manner, changing speed and direction. When we recall past events, we are capable of reversing time. Time seems to stop in case of a dramatic event. These mental habits of perceiving temporality as discontinuous, changeable and relative is seconded by contemporary science which defines time as a relative phenomenon conditioned by variable data and sometimes categorically denies its existence.
Various interpretations of the passing of time, inspired by popular notions and contemporary science, are presented by contemporary Polish artists who have addressed the question of whether the relentless flow of seconds, minutes and hours can be halted, on what conditions and in what circumstances. There are times in which time becomes suspended, for example, when we contemplate a landscape or in a moment of bliss. We may feel like time has stopped on a journey – between the departure point and the destination. Recently, time has jolted to a halt for all humanity because of the coronavirus pandemic. Such specific cases of lingering between times will constitute one of the topics at our exhibition.


The Between Times exhibition is part of the Copernicus Festival.